Forældre stresser over mangel på hjælp til autistbørn

Det er svært for forældre til autistiske børn at få hjælp, når de henvender sig til det offentlige. Det får forældrene til at gå ned med stress, angst og depression, viser ny undersøgelse.

Forældre til børn med autisme støder panden mod muren, når de forsøger at hente hjælp fra det offentlige. Og det får dem til at gå ned med stress, angst og depression, viser en ny undersøgelse, som Landsforeningen Autisme har gennemført blandt 1.200 forældre til autistiske børn.

Over halvdelen af forældrene svarer, at de føler sig dårligt behandlet af sagsbehandlere i det offentlige, og hver fjerde føler sig direkte misforstået og krænket.

Foreningens formand, Heidi Thamestrup, mener, at manglen på forståelse for forældre til autistbørn er blevet værre de seneste år, men at det også handler om, at de kommunale sagsbehandlere er bundet på hænder og fødder i mange sager.

»Vi oplever nogle sagsbehandlere, der ikke har hjemmel til at sige ja til nogle ting. Faktisk er de enormt kede af det, fordi de ikke må give forældrene det, de godt kan se, er nødvendigt for at tackle barnet,« siger Heidi Thamestrup.

Det udmønter sig eksempelvis ved, at forældrene får afslag på kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller på at komme på kursus, som kan klæde forældrene bedre på til at håndtere deres autistiske børn.

Ifølge landsformanden er det ikke ond vilje hos sagsbehandlerne, der er årsag til, at forældrene i stigende grad mødes af en kold skulder. Det er udtryk for det, hun kalder en bevidst nedprioritering og bagatellisering af autisme.

»Vi oplever kommunalpolitikere, der er begyndt at kalde vores børn for gøgeunger og tale om forkælede forældre. Jeg oplever, at det er den slags italesættelse, der foregår lige nu. Hvis en politiker får lov at sige det i radioen et par gange, så kan man lynhurtigt finde sparekniven lige bagefter,« siger Heidi Thamestrup.

Hun oplever, at der i højere grad bliver sat spørgsmålstegn ved, om autisme overhovedet er et reelt problem:

»Man prøver at italesætte autister som om, det blot er børn, der ikke er så dygtige socialt, som er lidt naive og nørdede. Men autisme er meget mere alvorligt end det. Det er hele hjernen, der er anderledes, og de her børn opfører sig helt anderledes end helt almindelige børn, og derfor er det så vigtigt, at forældrene og børnene hjælpes,« siger Heidi Thamestrup.

Manglen på forståelse for problemet har store konsekvenser for forældrene.

Tre ud af fire forældre til børn med autisme lider ifølge undersøgelsen af stress. En fjerdedel lider af angst og en anden fjerdedel har en form for depression.

»Det her er et tegn til politikere og magthavere om, at de her mennesker skal hjælpes, ellers vil de havne i en social deroute, hvor de mister deres job og deres netværk. Og det kan blive meget dyrt for samfundet på lang sigt,« siger Heidi Thamestrup.