Forældre glade for indholdet af skolereform

En meningsmåling viser, at langt hovedparten af forældrene er glade for indholdet i skolereformen. Kommunernes Landsforening og Skolelederforeningen er overraskede over de positive toner.

Størstedelen af forældrene til børn i folkeskolen er positivt indstillet over for skolereformens indhold, viser en meningsmåling, som Kommunernes Landsforening (KL) har lavet. Det skriver Politiken.

75 procent af de adspurgte mener, at det er »meget godt« eller »godt«, at skolerne får bedre mulighed for at inddele børnene i hold efter interesser og niveau.

78 procent svarer, at de er begejstrede for, at eleverne får fremmedsprog tidligt - som engelsk fra første klasse.

Tallene overrasker KLs formand Martin Damm (V).

»Det kommer bag på mig, at forældrene er så positive, endda før reformen er blevet prøvet. Det viser, at man har ramt tonen meget godt på indholdselementern. Det er virkelig noget, vi skal leve op til som kommuner. Der påhviler os et stort ansvar for at kunne indfri de positive forventninger,« siger han til avisen.

Heller ikke formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, havde regnet med så varm en modtagelse af reformens indhold så kort før skolestart.

»Det er meget positivt, for det er ikke det, vi hørte i foråret. Det er så vigtigt, at forældrene er med i det her, hvis reformen skal lykkes,« siger han.

De bekymringer forældrene har haft har primært drejet sig om rammerne, fortæller formand for Skole og Forældre Mette With Hagensen.

»Bekymringen går på, hvordan vi får rullet reformen ud, så den får den gode effekt på alle landets skoler. Vi vil gerne have en skoledag, der bliver forandret og giver mulighed for at arbejde på forskellige måder. Det er idealet. Men hvis det bare bliver en længere dag med mere af det samme, så er det ikke godt for børnene,« siger hun til Politiken.