Forældre er utilfredse med Frank Jensens pasningsgaranti

Københavnske forældre mener ikke, at overborgmesteren har levet op til sit løfte om pasningsgaranti i daginstitutionerne. Den generelle tilfredshed med institutionerne er dog høj.

Da Frank Jensen (S) tiltrådte som overborgmester i 2010, skete det på valgløfter om at sikre de københavnske forældre en »reel pasningsgaranti«. En garanti som skulle sikre, at alle forældre kunne få en plads til deres højst et år gamle barn i en institution maksimalt fire kilometer fra hjemmet. Denne garanti træder ifølge overborgmesteren i kraft i 2013 eller i begyndelsen af 2014. - Arkivfoto Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Overborgmester Frank Jensen (S) har ikke overbevist Københavns småbørnsforældre om, at han er den rette til at løse de problemer med for få institutionspladser, som har plaget hovedstaden i årevis.

Da Frank Jensen tiltrådte i 2010, skete det på valgløfter om at sikre de københavnske forældre en »reel pasningsgaranti«. En garanti Frank Jensen som nytiltrådt overborgmester definerede som, at alle skal være sikre på at få en plads til deres højst et år gamle barn i en institution maksimalt fire kilometer fra hjemmet. Samtidig udstedte han en såkaldt »søskendegaranti«, der med hans egne ord skulle betyde, at »lillebror kan blive passet samme sted som storesøster«.

Søskendegarantien har vist sig umulig at opfylde. Imens forsøger kommunen at leve op til den anden halvdel af garantien ved et massivt byggeboom. Men selv om kommunen siden Frank Jensens tiltrædelse har sat knap en milliard kroner af til at bygge nye, bedre og flere institutionspladser, er de lovede forbedringer ikke slået igennem hos borgerne. Forældre til 331 0-6-årige børn, der går i daginstitution i Københavns Kommune, dumper i en ny Gallupundersøgelse overborgmesteren på garantien. Adspurgt om Frank Jensen har levet op til sin pasningsgaranti, svarer 45 procent af forældrene nej. 22 procent svarer ja, mens en tredjedel ikke ved, hvad de skal svare.

»Det vigtige i forhold til næste kommunalvalg er, hvordan borgerne opfatter løfterne. Men mållinjen i 2014 ligger på den anden side af kommunalvalget i 2013, og det er jo heldigt, da han så ikke kan blive testet på, om han har levet op til det i forbindelse med kommunalvalget,« siger kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Journalisthøjskole.

Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V) forstår sagtens de københavnske forældre:

»Især fordi Frank Jensen var så klar i mælet omkring blandt andet søskendegarantien efter valget. Men det er nok især en frustration rettet mod socialdemokraterne, der i alt for mange år har siddet ved magten i København uden at få bygget nok daginstitutioner. Det er den virkelighed, forældrene oplever, selv om Frank har været med til at sætte skub i byggeriet,« siger Pia Allerslev.

Pasningsgaranti er klar i 2013

Frank Jensen selv er ikke overrasket over målingen:

»Det, jeg har lovet og gik til valg på, var, at vi i løbet af denne valgperiode skulle nå dertil, hvor vi i starten af 2014 vil have genindført pasningsgarantien i København med den ekstra kvalitet, at der skal være et afstandskriterium om en plads inden for fire kilometer fra hjemmet. Derfor er det helt naturligt, at de københavnske familier ikke oplever, at pasningsgarantien er en realitet. For det er den ikke, og den bliver først en realitet, når vi når til slutningen af 2013 eller begyndelsen af 2014.«

Frank Jensen kan dog trøste sig ved, at de københavnske forældre overordnet set er tilfredse med børneinstitutionerne i hovedstaden.

I Gallupundersøgelsen er i alt 84 procent enten »meget tilfredse« eller »tilfredse« med deres barns pasningstilbud, og i alt 52 procent er enten »meget tilfredse« eller »tilfredse« med den tid, personalet har til deres barn. Et flertal er også tilfredse med antallet af personale i forhold til antallet af børn men i alt 26 procent er dog utilfredse med normeringerne.

»Det bekræfter vores egne målinger i kommunen fra tidligere: At vi har en høj forældretilfredshed. Det hænger utvivlsomt sammen med, at vi har et højt serviceniveau på området. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for,« siger Frank Jensen.