Forældre begræder forskerangreb

Debatten om vilkårene i landets vuggestuer må ikke gå tabt i en talkrig mellem forskere og fagforbund, appellerer forældreorganisation, efter dagens angreb på vuggestueforsker.

Foto: Michael Paldan

Den videnskabelige fejde om vuggestueforskeren Ole Henrik Hansen, Danmarks Pædagogiske Universitet, får Forældrenes Landsorganisation, FOLA, til at frygte at debatten om vuggestuerne dør ud.

Men uanset tal og videnskabelig metode har de pointer, forskeren har fremlagt, vakt genklang blandt forældrene, som mener at kunne genkende forskerens kritik af vuggestuerne fra deres egne børns hverdag.

 - Jeg er forælder, så jeg kan ikke vurdere forskningen. Det er ikke vores opgave, og det har forskerne også travlt nok med at gøre. Det, der er rigtig ærgerligt, er, hvis der nu bliver lagt låg på den debat, der er skudt i gang, fordi der måske har været en lemfældig omgang med nogle af de tal. For nogle af de ting, han peger på, for eksempel det manglende nærvær og engagement, er noget, vi kan genkende ude i daginstitutionerne. Der foregår nogle ting derude, som ingen har styr på, siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Forældrenes Landsorganisation, FOLA.

Ole Henrik Hansens pointer mener hun desuden er blevet underbygget af andre undersøgelser - blandt andet fremlagde Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, sidst i april en undersøgelse:

 - FOA’s rapport viser, at mange af pædagogerne ikke har tid til at yde den nødvendige omsorg for børnene, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Hun er omvendt glad for, at debatten nu igen kan komme til også at handle om normeringer, som ligger helt i top på forældreorganisationens egen dagsorden. Ifølge Ole Henrik Hansen skulle kvaliteten nemlig ikke øges igennem flere pædagoghænder, men ved at sikre bedre ledelse og en bedre planlægning af dagens aktiviteter med børnene, som foregik på deres præmisser.

 - Noget af det, som Ole Henrik Hansen ikke har villet tale så meget om, var normeringerne. Så måske kunne der nu komme fokus på, at det ikke kun handler om en struktureret hverdag, men også om normeringerne, der igen henviser til FOA-rapporten.

 - Ifølge den er der en klar sammenhæng mellem, hvor mange voksne, der er, og hvor mange planlagte aktiviteter, der er i institutionen.