Forældet: Hævnporno-lov er fra før smartphonens indtog

Det er på tide at børste støvet af loven og skærpe straffen for at dele andres intime billeder, vurderer ekspert. Storbritannien har netop indført længere straffe for hævnporno, og de Konservative vil følge trop.

Foto: Simon Skipper. ARKIVFOTO: Det er på tide at børste støvet af loven og skærpe straffen for at dele andres intime billeder, vurderer ekspert. Storbritannien har netop indført længere straffe for hævnporno, og de Konservative vil følge trop. 
Læs mere
Fold sammen

Fredag blev to 17-årige drenge idømt 14 og 30 dages betinget fængsel i retten i Nykøbing Falster for at videregive intime billeder af i alt otte piger. Pigerne sendte billederne via appen Snapchat i den tro, at de ville forsvinde sporløst igen efter ti sekunder, som er hele idéen bag Snapchat. Man sender, modtageren får lov at se – men kun i meget få sekunder.

Drengene havde imidlertid installeret en ekstra-app, som gjorde det muligt at gemme billederne, som de siden valgte at dele på internettet i »Bitch Bible« eller Kællinge-biblen.

De 17-årige blev dømt efter straffelovens paragraf 264 d for uberettiget videregivelse af billeder vedrørende en andens private forhold. Det kan give fængselsstraf i op til seks måneder.

Paragraffen er imidlertid ikke fulgt med tiden, for med nettet og smartphonens indtog bør beskyttelsen af folks privatliv re­vurderes, og loven udformes derefter. Det vurderer strafferetsekspert Trine Baumbach:

»Bestemmelsen trænger til at følge med tiden og blive fortolket mere i overensstemmelse med, hvordan samfundet opfatter retten til privatliv i dag. Dengang gik ingen rundt med kamera, mens alle i dag har et kamera med sig. Det taler for at øge beskyttelsen, for det betyder jo, at det er blevet meget lettere at krænke andre mennesker.«

Loven skal forsøge at adressere virkelig­heden anno 2015 og ikke virkeligheden anno 1969, og det gør paragraf 264 d ikke i dag.

»Unge mennesker gør det her, fordi de har fået mulighed for det, og det bør straf­bestemmelserne tage højde for ved at idømme hårdere straffe og dermed sige: Det er simpelthen ikke i orden. Den afgørende forskel er, at engang var det kun veninderne, man kunne dele et nøgenbillede af sin eksmand med, mens folk jo i dag kan lægge det til skue online. Det er reglerne ikke lavet efter,« siger Trine Baumbach.

Stramning i Storbritannien

For nylig udvidede Storbritannien straffe­rammen for hævnporno fra tre måneders fængsel til to år. Det skete, efter at flere sager om netop hævnporno var endt med begrænset eller ingen fængselsstraf til gernings­manden.

Deriblandt sagen med 21-årige Luke King, der som den første brite blev retsforfulgt for at dele nøgenbilleder af sin ekskæreste online, men kun fik tre måneders fængsel for sit overgreb. Dommen skabte ramaskrig i Storbritannien, og politikerne skred ind:

»Vi ønsker, at ofre for denne modbydelige adfærd ved, at vi er på deres side og vil gøre alt, hvad vi kan, for at bringe gernings­mændene for retten. Derfor ændrer vi loven og gør det helt klart over for dem, der deler intime billeder, at de kan ende i fængsel,« sagde den britiske justitsminister, Chris Grayling.

I Danmark er Socialdemokraterne mere forsigtige med at pille ved paragraf 264 d. På spørgsmålet om, hvorvidt den danske straffe­ramme for hævnporno er passende, svarer retsordfører Trine Bramsen (S) med et nyt spørgsmål:

»Man skal i stedet spørge: Hvis vi fordobler straffen, vil det så stoppe hævnporno? Det tror jeg ikke, at det vil. Jeg er ikke bange for at straffe, og hvis vi kunne fjerne hævnporno ved at give længere straffe, så gjorde jeg gerne det, og jeg gjorde det gerne i morgen. Jeg tror bare ikke, at længere straffe løser problemet,« siger Trine Bramsen, der i stedet vil sikre, at krænkelserne slet ikke finder sted, og det skal ske gennem forebyggelse og ikke ved at udvide straffe­rammen.

»Det er nogle helt andre redskaber, vi skal have fat i. Det er forebyggelse, viden om, hvad der kan ske, når man sender de her billeder, og så er det selvfølgelig også viden om, at det kan have fatale konsekvenser for dem, der lægger billederne ud,« siger Trine Bramsen.

Til gengæld lægger Det Konservative Folkepartis retsordfører, Mai Mercado, ikke fingre imellem.

»Vi er tough on crime, og det bliver vi ved med at være. Vi tror, at straf virker. Hvis der er en hård straf forbundet med at dele sådanne billeder, afholder man sig fra at gøre det. Derfor er der god grund til at kigge nærmere på, om strafferammen skal hæves,« siger Mai Mercado.

K-ordføreren foreslår konkret, at Straffe­lovrådet kigger lovgivningen igennem for at fastlægge en ny straframme. Og så skal det hårde følges af det bløde.

»Det skal også diskuteres i folkeskolen, for det er altså fuldstændig uacceptabelt at udsætte andre for hævnporno,« siger Mai Mercado.