Folkeskolen er blevet mere »herlufholmsk«

Dannelse og klasseledelse har holdt sit indtog i folkeskolen, der har ladet sig inspirere af kostskolernes kendetegn.