»Folk er bekymrede«

Det er ikke nok, at man kan ringe til en, hvis ens barn er sygt. Man vil have nogen til at se på barnet, og det får man på en skadestue, siger regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Fem skarpe

Lægerne vil have lukket skadestuer, og Sundhedsstyrelsen vil også samle den akutte indsats på færre steder for at sikre en højere kvalitet. Hvorfor nøler I? I Regionsrådet er vi også meget optaget af, hvordan befolkningen ser på det. Ud fra hvad jeg kan lytte mig til, går ønskerne fra befolkningen i den stik modsatte retning af eksperterne. Det forslag, der er om at natlukke skadestuer, støder ihvertfald på hård kritik. Folk i Skibby synes jo, at der er langt til Hillerød, hvis man lukker skadestuen i Frederikssund om natten.Men ifølge fagfolkene risikerer de jo netop at blive sendt videre til Hillerød, hvis de fejler noget alvorligt, fordi den fornødne ekspertise ikke er tilstede på Frederikssund Sygehus? Lad os nu holde fast i, at det altså er velkvalificerede folk, der arbejder på skadestuerne. Man bliver nødt til at tage højde for, at folk er bekymrede. Det er ikke nok at sige til en bekymret mor, at hun bare kan ringe til en. Man vil have nogen til at se på ens barn, og det får man på en skadestue.Så man kan godt forestille sig en situation, hvor I overhører de faglige råd? Selvfølgelig vil vi lytte til de input, der kommer. Det er hele meningen med den høringsfase, vi nu skal til at i gang med. Og hvis der kan anvises nogle bedre løsninger, vil vi gøre brug af dem. Jeg har stor respekt for det faglige univers, men når indsatsen skal organiseres, er det ikke altid, at de er hjælpsomme nok. Det håber jeg, at man vil være i dette tilfælde - også i forhold til at se verden ud fra patientens og borgerens synspunkt.Ifølge forslaget skal nærskadestuerne være åbne i dagtimerne. Men her kan folk vel lige så godt henvende sig til deres pratiserende læge? Nej, det kan de ikke altid. I vores område kan det netop være svært at få en tid hos sin praktiserende læge, hvis det skal være her og nu. Den virkelighed må vi jo også forholde os til, når vi skal se på, hvordan vi skal indrette den akutte betjening.Men det fremhæves jo også, at der er mange overflødige henvendelser på skadestuen, og at det er med til at give en dårlig udnyttelse af ressourcerne? I gamle dage sagde man måske, at »det bare er en forstuvning« - og så var det et brækket ben, som endte med at give en årelange problemer, fordi det ikke blev sat ordentligt sammen fra starten. I dag er vi mere veloplyste, og derfor ved vi også, at det kan gå meget galt, hvis man overser noget. Befolkningen vil have et velfærdssystem, hvor de hurtigt kan få den fornødne hjælp.