Foghs kritik splitter DR-bestyrelse

Mens flere medlemmer af Danmarks Radios bestyrelse kræver en redegørelse om »Den hemmelige krig«, vil andre holde bestyrelsen ude af moradset. Bestyrelsen diskuterede filmen allerede i december.

Fronterne er trukket op i Danmarks Radios bestyrelse i kølvandet på den uhørte kritik fra statsminister Anders Fogh Rasmussen omkring TV-stationens dækning af Afghanistan-sagen.

Filmen den »Den hemmelige krig« og TV-Avisens efterfølgende dækning af sagen ender på DR's bestyrelsesbord, men der hersker uenighed blandt bestyrelsesmedlemmerne om, hvorvidt der skal igangsættes en intern redegørelse af hele forløbet.

Men de kommer ikke udenom spørgsmålet, for på det næste bestyrelsesmøde den 6. februar vil Ole Hyltoft, udpeget af DF, og Katrine Winkel Holm, udpeget af kulturministeren, møde op med et krav om, at DR laver en redegørelse af sagen.

»Der er kommet nogle meget alvorlige påstande frem om fejl i både filmen »Den hemmelige krig« og i den efterfølgende nyhedsdækning. Det er Danmarks Radio nødt til at tage alvorligt, for det sår tvivl om Danmarks Radios troværdighed. Derfor er det en sag for bestyrelsen,« siger Katrine Winkel Holm.

Ole Hyltoft er enig:

»Jeg vil have en redegørelse om forløbet, jeg vil vide, hvad der er rigtigt og forkert. Og så vil jeg have redegjort for, hvorfor DR var så længe om at rette sine fejl,« siger Ole Hyltoft:

»Vi har det overordnede programansvar og i det overordnede ansvar må så sandelig ligge, om Danmarks Radio udsender løgne. Det giver sig selv,« siger Ole Hyltoft.

Ingen opbakning
Men ikke alle er enige i, at det er en bestyrelsessag. De to skal ikke forvente opbakning fra en af DR-medarbejdernes repræsentanter i bestyrelsen, Mogens Rubinstein.

»Det har jeg absolut ingen planer om,« siger Rubinstein:

»Ifølge reglerne for bestyrelsesarbejdet, må bestyrelsen ikke tage sig af enkeltsager. Sådan er lovgrundlaget for os. Det man kunne debattere var mere generelt om DR har et troværdighedsproblem. Men det finder jeg ingen grund til at gøre,« siger Rubinstein.

Han slår dog fast, at hvis forsvarsminister Søren Gade får ret i alle sine anklagepunkter, så har DR et troværdighedsproblem og så skal bestyrelsen også gøre noget ved det.

Kan DR derimod tilbagevise alle punkter, kommer sagen aldrig i nærheden af bestyrelsen - så må regeringen gå til pressenævnet.

Også Aage Frandsen, udpeget af SF, og Torben Dalby Larsen, udpeget af Venstre, mener ikke, at det er en bestyrelsesopgave, at tage stilling til filmen.

Filmen har været oppe
Næstformanden i bestyrelsen, Erling Aaskov, udpeget af de Konservative, vil ikke diskutere sagen i pressen.

»Der er åbenbart nogle bestyrelsesmedlemmer, som ikke helt kan styre sig,« siger han.

»Men jeg mener godt, at vi kan diskutere det i bestyrelsen. Og jeg kan sige dig - uden at du får mig til at gå tættere på - at jeg har haft denne sag oppe i bestyrelsen tidligere - i december sidste år.

Da tog du den op?

»Ja, altså det har da været nævnt tidligere,« siger Erling Aaskov.

Tidligere medlem af DR's bestyrelse udpeget af Dansk Folkeparti, Aase D. Madsen bekræfter, at sagen blev diskuteret på bestyrelsesmødet i december, hvor mediedirektør Lars Grarup briefede om sagen.

»Det har været taget op, ja« siger hun og tilføjer: »Det var under punktet »eventuelt«, hvor man tog det op mundtligt,«