Foghs chance for lynvalg hænger i en tynd tråd

Hvis de igangværende skatteforhandlinger ender uden forlig, kan valgloven og tidsforbruget til fintælling af stemmerne gøre det meget problematisk for statsministeren at udskrive folketingsvalg.

Selv om de igangværende højspændte skatteforhandlinger mellem regeringen og Dansk Folkeparti ender i sammenbrud, er det langt fra sikkert, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) kan udskrive folketingsvalg. Grundloven siger nemlig, at Folketinget skal åbne første tirsdag i oktober. Og udskriver statsministeren valget nu, vil Indenrigsministeriet næppe kunne nå at blive færdig med en fintælling inden åbningen den første tirsdag i oktober. Ergo vil et valg sende Folketingets åbning ud i et sandt kaos. For hvem er valgt?

En fintælling tager sædvanligvis to uger men hvis Fogh udskriver valg på mandag, hvor han selv har sat en deadline for skatteforhandlingerne, vil der kun være én uge til at fintælle. Med andre ord: Så godt som praktisk umuligt.

Statstretsekstpert Henning Koch fra Københavns Universitet understreger, at der ikke er noget juridisk i vejen for, at Fogh udskriver valg lige efter et eventuelt skattesammenbrud. Men det vil bryde med Indenrigsministeriets normale tidsforbrug til fintælling.

»Inden den første tirsdag i oktober skal statsministeren både nå at udskrive valget, overholde valglovens krav om at valgkampen skal have en længde på mindst tre uger, og samtidig skal Indenrigsministeriet nå at fintælle stemmer og udsende valgbreve til de politikere, der er blevet valgt,« forklarer Henning Koch.

Tid til fintælling
Skal Indenrigsministeriet have den sædvanlige tid til fintælling, er det altså allerede for sent for Fogh at udskrive valget på denne side af Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober. Det skulle allerede være sket i tirsdags.

Indenrigsministeriet ønsker ikke at kommentere på, hvor lang tid de mindst skal bruge på at fintælle stemmer m.m.

Henning Koch afviser dog ikke, at ministeriet kan speede fintællingsprocessen op. Men han finder det urealistisk, at den første tirsdag i oktober kan ligge i en valgkamp.

»Så skulle statsministeren åbne Folketinget og stå på talerskolen mens han redegøre for rigets tilstand og for eksempel tre dage senere skulle der være valg. Selv om der rent juridisk ikke er noget til hindrer for det, så vil det være fuldstændig meningsløst,« siger han.

Med andre ord er Fogh i praksis afskåret fra at udskrive valg fra i hvert fald tirsdag den 11. september og tre uger frem. Holder det stik, ser Pia Kjærsgaard (DF) frem til stilhed fra de utallige politiske kommentatorer, som de seneste måneder jævnligt har forudset, at valget er liiige om hjørnet.

»Det ville altså være dejligt,« sukker Pia Kjærsgaard.

»Alle disse cand. bagkloge politiske kommentatorer har så mange meninger, og de har altid en chance for at ændre deres meget, meget kloge udsagn til noget andet, og de står aldrig rigtig til regnskab for noget som helst. Jeg er ikke sikker på, at vi kan få ro fra dem, men vi kan da håbe det,« tilføjer hun med et grin.

Sidste gang et valg og Folketingets åbning lå tæt op ad hinanden var i 1994. Valget blev dengang afholdt 21. september i passende tid inden åbningen 4. oktober.

www.retsinfo.dk

Klik på»Danske Love«, »Populærtitler« og »Folketingsvalgloven«