Foghs agenda for 2007

Det er en optimistisk statsminister, som kan holde søndagsfri efter de seneste dages seminar med ministerholdet på Havreholm Slot.

De første uger af det nye år har givet Fogh og ministrene et spirende håb om, at regeringen nu er i gang med at navigere ud af den malstrøm af fodfejl, heftig oppositionskritik og hård mediedækning, som trak V og K ned i efteråret.

På seminaret rykkede alle sammen om en enkel strategi, som skal gøre det sværere at være opposition: Først og fremmest er alle enige om at sikre alliancen med Dansk Folkeparti. På kryds og tværs er der i den seneste tid holdt møder for at sikre, at samarbejdet kommer til at fungere, hvilket er forudsætningen for at kunne vende en defensiv til en offensiv og sætte spot på sprækkerne i oppositionen.

Af samme grund var det ikke tilfældigt, at beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og justitsminister Lene Espersen i går skrev et fælles indlæg i Jyllands-Posten, hvor de atter forlangte at få Helle ThorningSchmidts forklaring på, hvordan en S-ledet regering vil føre udlændinge- og retspolitik og sikre skattestoppet sammen med de Radikale, SF og Enhedslisten?

Spørgsmålet vil blive stillet igen og igen. Fogh er overbevist om, at netop spørgsmålet om, hvem der har den stærkeste alliance og mest troværdigt kan føre politik vil spille en stor rolle for vælgerne, når de skal sætte krydset ved næste valg.PÅ SEMINARET GENNEMGIK ministerholdet dagsordenen for 2007.

Den altoverskyggende udfordring i foråret bliver at sikre et overenskomstresultat. Arbejdsgivere og fagbevægelse er i gang med at forhandle, og Fogh ved, at det er svært på grund af mange lønmodtageres krav om markante lønhop efter flere år med højkonjunktur og medieomtalen af enkelte toplederes eksorbitante løn- og bonuspakker. For Fogh er det livsvigtigt, at ingen ministre forstyrrer forhandlingerne.

Af samme grund følges fredagens store energipolitiske udspil næppe op af nye omfattende planer på kort sigt. Næste vigtige udspil - fra Familie- og Arbejdslivskommissionen - kommer først, når overenskomsterne er på plads. Udspillet skal være med til at sikre en bedre balance mellem familie og arbejde for mange danskere, som føler sig presset af stress og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Flere af forslagene vil indgå i regeringens afgørende offensiv i 2007, som bliver en kvalitetsreform af den offentlige sektor.

Foråret igennem vil Fogh holde temamøder med brugere, ansatte, ledere og organisationer i den offentlige sektor, og til juni vil han præsentere et samlet udspil. Enkelte forslag kan løftes ind i forsommerens vigtige økonomiforhandlinger med kommunerne. Men de fleste forslag vil indgå i storpolitiske forhandlinger om en kvalitetsreform til efteråret. Det tidlige efterår bliver også rammen om regeringens præsentation af 2015-planen, der bliver regeringens økonomiske køreplan fremover. Planen vil udstikke retningslinjerne for efterårets forhandlinger om finansloven for 2008.

Et godt gæt er, at 2007 også bliver året, hvor Fogh gennemfører en ministerrokade og sætter det hold, han vil gå til valg med.

I udenrigspolitikken vil han fokusere på forsøget på at finde en løsning på den kuldkastede forfatningstraktat og dermed få orden i Det europæiske Hus.MEN IGEN BLIVER UDVIKLINGEN i Irak den suverænt sværeste udfordring for statsministeren. I sin nytårstale erkendte han, at de danske styrker opererer under ekstremt vanskelige forhold og udtrykte håb om, at Danmark i samarbejde med Storbritannien i løbet af året kan begynde at give styrkerne nye opgaver, inden en egentlig hjemsendelse kan gå i gang. En fortsat strøm af negative nyheder fra Irak kan give oppositionen et endnu stærkere afsæt for angrebene på regeringen, og Foghs problem er, at han ikke kan styre udviklingen i det voldsramte land.

Lykkes det imidlertid Fogh at overbevise vælgerne om, at regeringens midtvejskrise er ved at være overstået, bliver statsministeren og regeringen en langt mere frygtindgydende modstander for oppositionen, end efteråret 2006 gav indtryk af.