Første politikreds indfører skærpet strafzone

To skudepisoder, hvor ingen blev ramt, får politiet til at indføre dobbelt straf i Vollsmose.

Fyns Politi har som den første politikreds indført en såkaldt skærpet strafzone efter skyderier i Vollsmose. Loven om skærpede strafzoner trådte i kraft 1. januar.

Zonen omfatter dele af Vollsmose og betyder, at straffen for visse former for kriminalitet begået i området fordobles.

»Det er politiets vurdering, at der i øjeblikket er et kriminalitetsbillede i Vollsmose, som skaber en forståelig utryghed for de mange lovlydige beboere i området,« siger politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Som begrundelse for at indføre zonen henviser Fyns Politi til to skudepisoder den 24. januar og den 29. januar. Ingen personer blev ramt, men politiet siger, at der er fundet spor, som godtgør, at begge episoder fandt sted.

Zonen er gældende fra fredag aften klokken 18 og frem til onsdag klokken 12.

I bemærkningerne til lovforslaget hedder det, at det er såkaldte utryghedsskabende former for kriminalitet, som skal straffes hårdere.

Helt konkret omfatter det i straffeloven vold, trusler, brandstiftelse, tyveri, indbrud, afpresning, røveri, hærværk og brugstyveri, for eksempel af cykler, knallerter og biler.

Også overtrædelse af straffelovens paragraf om grov forstyrrelse af den offentlige orden er omfattet. Det samme er tildækningsforbuddet, som blandt andet forbyder offentlig brug af burka og Niqab.

Videreførsel af en ulovlig forening inden for zonen skal ifølge loven også udløse dobbelt straf. Den bestemmelse er i øjeblikket aktuel i forhold til banden LTF, som er ramt af et foreløbigt forbud.

Derudover gælder straffordoblingen også for overtrædelser af knivloven, våbenloven og loven om euforiserende stoffer.

Ved andre typer af forseelser skal det ifølge loven indgå som en skærpende omstændighed i strafudmålingen, hvis altså lovovertrædelsen kan siges at være »egnet til at skabe utryghed« inden for zonen.

I bemærkningerne til loven står der, at straffen i udgangspunktet skal være dobbelt så høj for utryghedsskabende kriminalitet begået i en strafzone. Men der kan være undtagelser.

Justitsministeriet nævner i forarbejderne tilfælde, hvor der i forvejen ville være tale om en lang fængselsstraf, og hvor en fordobling af straffen ville være urimelig.

/ritzau/