Fødevarestyrelsen nedjusterer sygdomstal

Efter kritik af Fødevarestyrelsens beredskab over for frugt og grønt nedjusterer styrelsen nu statistikken for, hvor mange danskere, der er blevet syge.

Fødevarestyrelsen har i dag valgt at offentliggøre ny statistik, der nedjusterer antallet for, hvor mange danskere, der i de seneste år er blevet syge efter at have spist frugt og grønt. Det sker, efter at Fødevarestyrelsen og landets detailhandel i denne uge er blevet kritiseret for, at fødevaresikkerheden omkring frugt og grønt er for langsom og utilstrækkelig.

Berlingske skrev søndag, at op mod 45.000 danskere i de seneste år menes at være blevet syge af at spise frugt og grønt. Det var på baggrund af en rapport fra Fødevarestyrelsen fra november 2011, som Fødevareministeriet og Folketingets Fødevareudvalg har brugt som grundlag for at igangsætte en række initiativer i år over for frugt og grønt. Tallene dækkede perioden fra 2005 til 2010.

I rapporten står, at:

"I perioden 2005 til 2010 blev der i Danmark ifølge Fødevareinstituttet registreret 24 sygdomsudbrud med 2.275 patienter, som blev syge af bakterier eller virus efter at have spist frugt og grønt. Herudover er der i samme periode registreret yderligere 10 sygdomsudbrud omfattende 199 patienter, relateret til frugt og grønt, hvor årsagen var henholdsvis indhold af giftige stoffer (cucurbicatin i squash) og forkert håndtering hos virksomheder eller forbrugere (lectin i bønner). Tallene dækker kun det antal syge, som Statens Serum Institut registrerer. Det reelle tal er sandsynligvis 10-20 gange højere, fordi mange forbrugere ikke søger læge."

Da Fødevarestyrelsen skriver, at det reelle tal sandsynligvis var op til 20 gange højere, gangede Berlingske antallet af syge op, så det landede på op mod 45.000.

Efter Berlingskes afdækning i weekenden besluttede Fødevarestyrelsen mandag og tirsdag at regne på et nyt, anslået tal, som viser, at antallet af syge er lavere, hvis man ser på en anden tidsperiode end den i rapporten, nemlig for 2006 til 2011:

- Hvis man i stedet for at se på 2005-2010 ser på tallene for 2006-2011, så kan man trække et meget stort sygdomsudbrud i 2005 ud, hvor 1.000 mennesker blev syge af polske hindbær. Så havner man på 1,275 registrerede syge. Dertil skal så lægges 2011-udbruddene og der er i alt ca. 170 personer der blev syge i udbruddene. Så lander man på omkring 1.500 personer, som er registreret som syge. Tallet for perioden fra 2006 til 2011 havner så nok snarere omkring 10.000 personer, der reelt har været ramt i de her udbrud, fordi ikke alle udbruddene egentlig skal ganges med hverken 10 eller 20 som vi normalt gør, men med en lavere faktor, siger Morten Lisby, der er udbrudskoordinator i Fødevarestyrelsen.

Styrelsen mener, at man godt kan trække de store hindbærudbrud fra 2005 ud af regnskabet, fordi der i det seneste år ikke har været lignende udbrud i Danmark.

Og grunden til, at styrelsen i de nye tal ikke vil gange op med 10 eller 20, som de normalt gør, er ifølge Morten Lisby, at flere af udbruddene i 2011 ikke var landsdækkende. Der var flere store udbrud, hvor smittekilden var isoleret til folk, der havde købt eller spist mad fra samme kantine eller cateringsfirma. Og derfor mener man at vide, præcist hvor mange, der blev smittet i de udbrud.

Morten Lisby understreger, at Berlingske ikke har skrevet forkerte tal i avisen:

- Berlingske er i sin fulde ret til at bruge tallene, og det er helt forståeligt, da tallene fremgår af vores egen redegørelse, siger han og fortsætter:

- Berlingskes tal er ikke forkerte. Men de bygger på den redegørelse, vi udgav sidste efterår og altså ikke på de nyeste tal. Jeg har i begyndelsen af denne uge trukket en række nye tal, som giver et opdateret billede af de sidste års sygdomsudbrud i forbindelse med frugt og grønt.

Berlingske spurgte allerede tilbage i august Fødevarestyrelsen om ny statistik på området og har løbende været i dialog med styrelsen om sagen. Men avisen har kun modtaget en opgørelse over antallet af udbrud i 2011 og dele af 2012, og ikke over antallet af syge. Listen over udbrud var desuden ikke komplet, oplyste Fødevarestyrelsen. Statens Serum Institut, der overvåger udbrud herhjemme, havde heller ikke tal, der går frem til i dag. Statens Serum Institut har desuden gennemlæst Berlingskes artikel forud for offentliggørelsen søndag, og havde ikke nogen bemærkninger til tallene i artiklen. Derfor skrev Berlingske ud fra rapporten fra november 2011. En rapport, der fortsat ligger som nyeste dokumentation for sygdomsudbrud med frugt og grønt på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fødevarestyrelsens presseansvarlige Erik Jepsen siger i dag til Berlingske, at det var "uheldigt", at avisen ikke fik de nyere tal. Fødevarestyrelsens udbrudskoordinator, Morten Lisby, understreger samtidig, at der er god grund til at være opmærksom på smitterisikoen fra frugt og grønt:

- Berlingske påpeger et væsentligt problem med sygdomstilfælde forårsaget af importeret frugt og grønt. Men tallene fra den seneste seks-årsperiode er ikke helt så alvorlige, selv om både 10- og 15.000 syge over seks år stadig er alt for mange, siger Morten Lisby.

Berlingske har i dag kontaktet Fødevarestyrelsen og bedt om en officiel, valideret statistik for antallet af sygdomsudbrud fra frugt og grønt fra både 2006-2011 og fra 2005-2011, men det har endnu ikke været muligt for styrelsen at fremlægge en ny statistik.