Fødende savner vigtige samtaler

Ny undersøgelse viser, at halvdelen af de fødende i Hovedstaden ikke får en såkaldt efterfødselssamtale. Men ellers er tilfredsheden udpræget.

Anne Kulmann Jensen og lille Fia er hjemme i lejligheden på Frederiksberg. Fødslen foregik på Rigshospitalet, som mor Anne kun har godt at sige om. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

Fødende kvinder i hele Region Hovedstaden, der har haft en samtale med en læge eller jordemoder efter fødslen er mere tilfredse med deres fødsels­forløb.

Rapporten viser bl.a. også, at mere end hver fjerde kvinde kun i mindre grad eller slet ikke har fået den hjælp til pleje af barnet, som de behøver, ligesom hver fjerde heller ikke har ikke fået den fornødne hjælp til amning på hospitalet.

Men kun 53 pct. af de fødende får en efterfødselssamtale, viser en helt ny undersøgelse fra Region Hoved­staden, som Berlingske Tidende i dag kan offentliggøre.

Ud af de 53 pct. vurderer 93 pct., at udbyttet af samtalen er godt eller virkelig godt.

Ifølge chefjordemoder Katrine Hornum-Stenz, Hillerød Hospital, kan manglende efterfødselssamtaler få store konsekvenser for de nybagte mødre.

»Man får gennemgået forløbet og får svar på en masse spørgsmål, der måske har skabt utryghed. Det betyder, at kvinderne ikke bliver bange for at føde igen. Samtidig forebygger en samtale fødselsdepressioner, fordi vi kan spotte, hvem der ikke har det godt,« siger hun til Berlingske Tidende.

Hillerød Hospital har derfor - modsat flere andre hospitaler i regionen - gjort efterfødsels­samtalerne med en læge eller jordemoder obligatoriske, og andelen af kvinder, der har haft en samtale her, er 76 pct. mod 70 pct. på Gentofte Hospital og mellem 37 og 43 pct. på de øvrige hospitaler i regionen.

»Efterfødselssamtaler har været en mangel, det må man sige,« siger koncern­direktør Svend Hartling, Region Hovedstaden. som lover, at efterfødsels­samtalerne bliver obligatoriske med den nye fødeplan, der træder i kraft fra 2011.

»Det er planen,« siger han til Berlingske Tidende.

Gode fødsler

1.507 kvinder, der har født mellem 1. januar og 3. marts i år på ét af regionens hospitaler, har svaret elektronisk på spørgsmål i rapporten om både graviditet og fødselsforløb under og efter fødslen.

Og de er generelt meget tilfredse med selve fødslen på hospitalet. 92 pct. har et virkelig godt eller godt samlet indtryk af fødslens forløb.

»Det resultat er vi rigtig stolte af. Specialt fordi undersøgelserne er lavet, mens der har været fusioner (af fødeafdelinger,red.) i gang og dermed organisatorisk støj,« siger Svend Hartling,

Savner pleje

I tiden før fødslen vurderer hver tredje, at der er for få jordemoder­konsultationer i første del af graviditeten, ligesom information fra praktiserende læge og jordemoder får en blandet vurdering.

Information om livsstilens betydning for graviditeten bliver positivt vurderet, mens information om bl.a. tegn på barnets trivsel eller mistrivsel bliver vurderet negativt blandt de nybagte mødre.