Fodlænker forhindrer kriminelle i tilbagefald

Svenskerne har gode erfaringer med dømte, der vender tilbage i samfundet med elektronisk fodlænke.

Kriminelle idømt mere end to års fængsel for eksempelvis vold, sexmisbrug og røveri kan med fordel afsone den sidste del af deres straf i eget hjem med elektronisk fodlænke, mens de passer et arbejde i dagtimerne.

De begår langt mindre kriminalitet bagefter sammenlignet med dømte, som afsoner hele deres straf i fængsel. Det skriver Jyllands-Posten.

Det viser en ny undersøgelse af ordningen, der findes i Sverige, men ikke i Danmark. Resultaterne er imidlertid så positive, at formanden for Det Kriminalpræventive Råd, professor Eva Smith, mener, at man bør overveje at indføre den svenske model i Danmark, og det ser justitsminister Lene Espersen (K) positivt på.

Brottsförebygganderådet, Det Kriminalpræventive Råds søsterorgan i Sverige, har undersøgt, hvordan det gik 260 dømte, som afsonede den sidste del af straffen - op til fire måneder - med fodlænke i eget hjem.

Andelen, som havde begået ny kriminalitet tre år efter afsoningen, var 32 pct. mindre end i en kontrolgruppe af dømte, der havde afsonet hele straffen i fængsel.

»Det lyder utrolig interessant. Recidivet er et af de største problemer overhovedet, så hvis man kan få recidivet så meget ned, vil det nærmest være et gennembrud,« siger Eva Smith.

Justitsminister Lene Espersen siger, at hun er en stor tilhænger af fodlænke-ordningen.

»Jeg har selv gået med tanken om, at man kunne bruge fodlænke-ordningen, når fangerne skal ud i samfundet igen. Derfor lyder den svenske ordning umiddelbart meget positiv, og jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi kan indføre en tilsvarende model i Danmark,« siger Lene Espersen.

Kilde: Jyllands-Posten