Fodbolddrenge forsømmer skolen

På Frederiksberg er der drenge, der er fraværende i de to første skolelektioner hver mandag. De spiller fodbold i stedet for at gå i skole.

Foto: Kasper Palsnov

Sker der noget ved, at fodbolddrenge bliver væk fra skole i et par timer for at blive bedre til at drible og lave førstegangsafleveringer?

Ja, mener Frederiksberg Kommune, der vil have den lokale fodboldklub, KB, til at flytte deres morgentræning. Træningen er lagt, så »de særligt motiverede« 10-12-årige fodbolddrenge ikke kan passe deres skole i de to første lektioner hver mandag. Kommunen mener, at træningen bør foregå uden for skoletiden.

Morgentræningen har nogle fordele i forhold til træning om eftermiddagen eller aftenen, mener Anders Lange, der er sportslig leder for KBs U10-U13 hold.

»Det handler blandt andet om belægningen på banerne. Der er mere roligt om morgenen. Drengene er også mere friske og koncentrerede om morgenen, og så viser alle undersøgelser jo også, at de bagefter får et større »output« af undervisningen, fordi de har bevæget sig,« siger Anders Lange.

Morgentræningen er frivillig for de cirka 36 berørte drenge. Man bliver ikke »straffet« og bliver ikke sat af holdet, hvis man ikke har fået lov til at droppe skolen to timer hver uge for at spille fodbold, understreger Anders Lange.

Han oplyser, at 12-14 drenge i øjeblikket følger morgentræningen, som varetages af fire frivillige studerende.

I den nye folkeskolelov er det faktisk muligt at give elitesportsudøvere fri fra skole, så de i stedet for at gå i skole, kan passe deres træning i nogle timer om ugen. Men hvis elitetræningen skal erstatte undervisning, kommer det an på, hvilke fag barnet må forsømme for at passe sin træning.

Med træningen kan barnet opfylde undervisningspligten i dele af faget idræt samt dele af den understøttende undervisning, mener Frederiksberg Kommune. Men det er svært at lade fodbold træde i stedet for skolens øvrige fag.

Anders Lange har skrevet et brev til forældrene om morgentræningen, som også blev gennemført i foråret. KB har bedt forældrene om at tage dialogen med skolerne og har ikke selv taget kontakt til skolerne. Men skolerne kan henvende sig til Anders Lange med spørgsmål eller kommentarer til træningen. Det er der dog endnu ingen, der har gjort.

»Det er vigtigt for os at pointere, at skolen selvfølgelig har førsteprioritet. Det skal ses som en håndsrækning til skolerne, som kan bruge det som led i den nye skolereform. Og vi har stor forståelse for, at nogle drenge kan deltage, og andre ikke kan,« siger Anders Lange.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) har i en lignende sag fra Amager understreget, at elever kun kan fritages fra undervisning i særlige tilfælde.

I Frederiksberg Kommune indstiller skoleforvaltningen, at formanden for Undervisningsudvalget skal rette henvendelse til KB for at få flyttet træningen, så den foregår uden for skoletiden, og at KB som minimum samarbejder med skolerne og skoleafdelingen, inden de lægger træningen i skoletiden.

Hvad mener du? Er KB's morgentræning i orden? Skriv din kommentar herunder eller på Berlingskes Facebook-side