FN kritiserer Flygtningenævnet fire gange på en måned

På blot en måned har Flygtningenævnet fået kritik af FNs Menneskerettighedskomité fire gange på grund af manglende grundighed.

Flygtningenævnet, der behandler klager over asylafgørelser fra Udlændingestyrelsen, har fået massiv kritik af FNs Menneskerettighedskomité fire gange på en måned, skriver Information.

Fra begyndelsen af august til begyndelsen af september har Flygtningenævnet således fået kritik i samme omfang, som det har fået de foregående 11 år.

Ifølge Information går kritikken fra komitéen især på, at behandlingen af klagerne over asylafgørelserne er mangelfuld.

Therese Rytter, der er leder af den juridiske afdeling hos Dignity - Dansk Institut mod Tortur - siger, at kritikken bør tages alvorligt:

»Det er en komité, som består af uafhængige eksperter, der har ansvar for at overvåge de deltagende staters overholdelse af konventionen. Fire sager inden for så kort tid er udtryk for, at FN har vurderet, at Danmark har overtrådt konventionen i disse fire sager,« siger hun til Information.

Ifølge Henrik Bloch Andersen, landsdommer og formand for Flygtningenævnet, er de fire sager, der har ført til kritik fra FN Menneskerettighedskomité, nu blevet genoptaget.

Desuden påpeger han over for avisen, at to af sagerne kan få betydning for den måde, Flygtningenævnet behandler sager på.

FNs Menneskerettighedskomité har en overvågende, men ikke en dømmende magt. Derfor er kritikken fra komitéen ikke retligt bindende.