Flytning af kritisk syge koster liv

Mindst én patient er død, og ti alvorligt syge har fået forværret deres tilstand efter at være blevet flyttet fra et sygehus til et andet.

Det koster dødsfald, og flere alvorligt syge har fået forværret deres tilstand yderligere, fordi landets sygehuse i stor stil må flytte rundt på kritisk syge patienter på grund af mangel på kapacitet på intensivafdelingerne.

Det fremgår af et notat fra regionerne til Folketingets Sundhedsudvalg om kapaciteten på landets intensivafdelinger og antallet af overflytninger af patienter fra ét sygehus til et andet som følge af »kapacitetsmæssige forhold«. Ifølge opgørelsen blev der sidste år overført mellem 900 og 1.000 patienter, selvom det kan indebære en risiko for patienterne, og det kritiseres af Hjerteforeningen:

»Så mange overflytninger er udtryk for en grotesk mangel på intensiv kapacitet. Der er ofte tale om patienter, der svæver mellem liv og død, og derfor er det klart utilfredsstillende, at de bringes i yderligere fare,« siger formand Peter Clemmensen.

Regionerne er også blevet bedt om at vurdere konsekvenserne af overflytningerne. Og i mindst ét tilfælde sidste år er der registreret et dødsfald »i forbindelse med en overflytning af en intensiv patient«, hedder det. Konkret handler det om en patient, der skulle overføres fra regions­hospitalet i Horsens til regionshospitalet i Herning.

Dertil kommer, at man i Region Hovedstaden vurderer, at »ca. ti« patienter har fået forværret deres tilstand under transporten.

Problemet med mangel på intensiv kapacitet har været på den politiske dagsorden i årevis, og gentagne gange har regioner og regeringen lovet, at der ville ske en udvidelse af antallet af senge på intensivafdelingerne. Alligevel har antallet af senge ikke ændret sig nævneværdigt de seneste fire-fem år, fremgår det.

I Danske Regioner bebuder formand for sundhedsudvalget Ulla Astman (S), at der over de næste to-tre år vil komme ca. 50 flere intensivsenge, og at regionerne således er i fuld gang med at udvide.

»Overflytninger er ikke tilfredsstillende, hverken for patienterne eller deres pårørende. Det skaber usikkerhed, og jeg er ked af at høre, at der er sket et dødsfald. Men vi kan ikke trylle flere senge frem fra den ene dag til den anden. Det kræver både, at de fysiske rammer er til det, og at der er nok specialuddannet personale,« siger Ulla Astman.

Hun fremhæver, at det øgede pres på den intensive kapacitet hænger sammen med, at man nu kan yde mere avancerede behandlinger.

Region Hovedstaden er den region, hvor der sker flest overflytninger af kritisk syge patienter. Det skyldes ifølge medlem af regionens forretningsudvalg Peter Kay Mortensen (S), at man især har stor mangel på specialuddannede intensiv-sygeplejersker, fordi mange af dem er blevet lokket af fordelagtige løntilbud på privathospitalerne.

»Det har været med til at underminere vores kapacitet. Men det er klart, at vi skal have øget fokus på dette område,« siger Kay Mortensen.