Flygtningestrømmen holder sig i ro

457 udlændinge søgte om asyl i Danmark i marts. Det viser den seneste opgørelse fra Udlændingestyrelsen, og dermed tyder det på, at den nedadgående tendens fortsætter.

Flygtningestrømmen tog for alvor fart i sommeren og efteråret 2014 og toppede i september med 3.150 asylansøgere, størstedelen flygtninge fra borgerkrigen i Syrien.

Allerede i december var antallet af asylansøgere dog faldet til 769, og i januar og februar kom der henholdsvis 638 og 441 flygtninge til Danmark.

Asylsøgertallet for årets første tre måneder svarer til det tilsvarende tal for samme periode i 2014.

BNB