Flygtning udvist for ved fejl at tage kniv med i arrest

Højesteret skal vurdere, om det er for voldsomt et indgreb at udvise en mand for at have begået en fejl.

Sag om udvisning af en syrisk mand er så principiel, at han får endnu en chance i Højesteret. Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Efter to års lovligt ophold i Danmark har en syrisk flygtning nu udsigt til at blive sendt ud af landet for en relativt lille lovovertrædelse.

Både i byretten og siden i Vestre Landsret blev manden dømt for at have medbragt en kniv, da han skulle besøge en indsat i en arrest.

Kniven lå sammen med noget tøj i en taske, som manden ville aflevere til den indsatte. Under sagen har den tiltalte forklaret, at han ikke havde undersøgt alle lommerne i rygsækken, inden han lagde tøjet i tasken.

Begge domstole anerkendte, at forbrydelsen muligvis var sket uagtsomt. Ikke desto mindre var et flertal af dommerne enige om, at han skulle straffes med syv dages fængsel og udvises med et indrejseforbud i seks år.

Sagen er imidlertid så principiel, at manden får endnu en chance. Det vil sige, at landets øverste dommere i Højesteret skal se på sagen.

Da sagen blev behandlet i byretten, fastslog retten, at manden burde have undersøgt tasken grundigt, inden han tog den i brug.

Ved at undlade en sådan inspektion, accepterede han ifølge retten risikoen for, at der kunne ligge noget i tasken, som ikke ville være lovligt at besidde.

Af den grund fandt retten, at manden i hvert fald uagtsomt havde besiddet kniven.

Da tasken og dens indhold blev afleveret i arresten med henblik på at blive givet til den indsatte, fandt byretten endvidere, at den tiltalte havde forsøgt at indsmugle kniven i arresten.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at det at besidde en kniv i et arresthus og forsøge at indsmugle den til en indsat, må anses for at være en skærpende omstændighed.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. I vurderingen af spørgsmålet om udvisning lagde flertallet her blandt andet vægt på, at manden har familie i Syrien og Tyrkiet, mens han alene har en søster i Danmark.

/ritzau/