Flertal sikrer forskning på dansk

Der er politisk flertal for at tvinge universiteterne til at indføre sprogregler. Det skal sikre, at dansk ikke bliver afløst af engelsk som videnskabs- og undervisningssprog. Samtidig beskylder Dansk Folkeparti universiteterne for at udvise »ligegyldighed for det danske sprog«.

Foto: Colourbox

Et flertal i Folketinget vil tvinge universiteterne til at sikre dansk som videnskabs- og forskningssprog.

Således er både Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti villige til at ændre lovgivningen, så universiteterne ikke længere selv kan bestemme, i hvilket omfang de vil forske og undervise på dansk eller engelsk, og dermed er der politisk flertal for at regulere universiteterne på sprogområdet uden om regeringen.

Videnskabsminister Helge Sander (V) har allerede meddelt, at hverken Venstre eller Det Konservative Folkeparti vil ændre lovgivningen for at sikre, at universiteterne underviser og forsker på dansk.

Som tidligere omtalt i Berlingske Tidende er medlemmer af Folketingets Kulturudvalg i gang med at skrive et udkast til en såkaldt beretning, der skal »pålægge regeringen at forberede et lovforslag, der forpligter universiteterne herhjemme til at drage omsorg for, at dansk fastholdes som videnskabs- og undervisningssprog både på bachelor- og kandidatuddannelserne«.

Det betyder, at universiteterne meget mod deres vilje blive underlagt sprogregler, ligesom Dansk Industri (DI) også er modstander af politisk kontrol med universiteternes brug af undervisningssprog.

Krarup: Tankevækkende
Men i en kronik i dagens avis retter DFs Søren Krarup en verbal bredside mod universiteternes og erhvervslivets »bekæmpelse af dansk«, ligesom også Helge Sander må stå for skud.

»Vi står over for vanskelige forhandlinger og afgørelser, men det er i denne sammenhæng tankevækkende at konstatere den ligegyldighed for det danske sprog, som vores erhvervsliv og højere læreanstalter i fællesskab udviser. De har tydeligvis for længst hævet sig over dansk. De har for længst reduceret det danske sprog til et almuesprog, som det dumme folk kan få lov til at pludre på, mens d’herrer pengemænd og professorer ytrer sig på engelsk,« skriver Søren Krarup.

Skræmmekampagne
Han beskylder Helge Sander for »åndløs dyrkelse af erhvervslivets enevælde« og kalder ham »en velmenende minister, der ikke aner, hvad han taler om«. Dertil kommer, at Søren Krarup kalder det en »uforfalsket skræmmekampagne«, når Helge Sander oplyser, at det vil koste omkring 100 millioner kroner om året at »følge intentionerne i beretningsudkastet« fra kulturudvalget.

»Er Helge Sander ikke minister for dansk videnskab? Har han som sådan ikke pligt til også at tage vare på forbindelsen mellem forskningen og det folk, der taler dansk?« spørger han.

R afventer sprogudspil
De Radikale er ifølge kulturordfører Johs. Poulsen »langt hen ad vejen enig med regeringen«. Han vil dog ikke tage endeligt stilling til sprogregler for universiteterne, før regeringen offentliggør et nyt sprogudspil i næste måned.

»Men som udgangspunkt mener vi, at vi må have tillid til, at universiteterne selv kan finde ud af det,« tilføjer Johs. Poulsen.