Flere vil være sygeplejerske

Antallet af ansøgere på kvote 2 er steget fem procent. Blandt andet stryger sygeplejerskeuddannelsen igen i år frem, hvorimod uddannelsen som lærer har fået et markant ryk nedad. Se hvor meget her.

Flere søger ind på videregående uddannelser gennem kvote 2. De sidste seks år er antallet af søgninger på sygeplejestudiet kun steget. Igen i år steg søgningerne med 26 procent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Grafiske løsninger. Serviceydelser og turisme. Blodladninger, forbindinger og behandling af blå mærker. Antallet af unge og studiehungrende, der har søgt ind på en uddannelse gennem kvote 2, er igen i år steget. Især på uddannelserne som multimediedesigner, serviceøkonom og sygeplejerske har postkasserne og mail-boksene været fyldt.

I alt er antallet af søgninger gennem kvote 2 steget med fem procent svarende til 2.312 flere ansøgninger end sidste år. 52.396 ansøgere i alt. Det viser den endelige opgørelse over 15. marts-ansøgningerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Universiteterne holder niveauet fra sidste år, men ansøgertallet til professionsbacheloreruddannelserne gennem kvote to er steget med seks procent.

På sygeplejerskeuddannelsen er det kun gået en vej siden 2009. Op. Flere og flere ønsker at trække i den hvide kittel og knipse på kanylerne. I år steg søgningerne med 26 procent, men det bliver først rigtig spændende, når søgningerne fra kvote 1 udkommer til sommer, siger uddannelsesleder på Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på Metropol Lene Just.

»Vi har en god uddannelse, og det er fantastisk, så mange vil søge den. Da hospitalerne for nogle år tilbage begyndte at afskedige folk, var det jo sjovt at se, at det ikke hindrede folk i at søge ind. I dag er jobmulighederne væsentligt bedre, så nu må vi se hvad det samlede optag bliver,« siger hun.

De fleste uddannelser har svinget lidt i antallet af søgerne gennem de sidste par år, men ikke sygeplejerskeuddannelsen. Det, mener Lene Just, blandt andet er på grund af de muligheder uddannelsen giver.

»Det er ikke en blindgyde. Der er brede jobmuligheder og muligheder for at læse videre. Desuden arbejder vi hele tiden med at udvikle tilbud som for eksempel moduler om velfærdsteknologi og sundhedsfremme, som ligger ud over studieordningen,« fortæller hun.

Det er kun positivt, at så mange viser interesse for uddannelse generelt og en uddannelse i sundhedssektoren specielt, siger uddannelses- og forskningsordfører fra Venstre Esben Lunde Larsen.

»Det er et udtryk for, at folk brænder for at få en uddannelse. At mange søger ind som sygeplejerske, er formentlig udtryk for en god faglighed, som er attraktiv for mange både medicinsk og plejemæssigt. Vi har brug for folk til sundhedssektoren fremadrettet med den stigende mængde ældre,« siger han.

Men ikke alle uddannelser er i stigning. Uddannelsen som arkitekt faldt med seks procent, og uddannelsen som lærer faldt med 14 procent fra året før. Det kan være på grund af reformerne, mener Esben Lunde Larsen.

»Den megen virak om den nye folkeskolereform og den nye læreruddannelse, som mange formentlig gerne vil se an, kan godt give et fald. Det kan også være et udtryk for, at vi nu har optagelsessamtaler for alle med et karaktergennemsnit under syv. Det kan sortere nogle fra,« siger han.

Men det er nu ikke entydigt negativ.

»Det er langt bedre, at folk ikke søger ind på læreruddannelsen, hvis de ikke vil være der. Hvis de optagne, der er, er et udtryk for studerende, som agter at gennemføre uddannelsen, så er det kun positivt. Specielt i lyset af, at der har været et alt for stort frafald generelt set,« siger Esben Lunde Pedersen.

At flere søger gennem kvote 2, ser Jeppe Bruus, uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet, som en positiv udvikling.

»Man kvalificerer sit ansøgningsgrundlag og tager endnu mere stilling til, hvilken uddannelse det er, man ønsker, og hvad det kræver. Der er mange gode overvejelser forbundet med kvote 2,« siger han.