Flere vikarer i skolen uden læreruddannelse

86 procent af vikarerne i folkeskolen er ikke uddannet lærer. Lærernes formand beklager udviklingen, mens skoleledernes formand vurderer, at lav ledighed blandt lærerne er årsagen.

Eleverne i folkeskolen undervises stadig oftere at vikarer, der ikke har en læreruddannelse, skriver dr.dk.

I september 2014 havde kun 14 procent af vikarerne en læreruddannelse, viser tal fra Kommunerne og Regionernes Lønkontor (KRL). I samme periode sidste år var 21 procent af vikarerne uddannet lærer.

Udviklingen ærgrer formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, der nok mener, at vikarerne gør, hvad de kan:

»Men når der kommer én vikar, måske direkte fra gymnasiet, og skal forestå undervisningen af måske 25 elever uden faglige forudsætning, uden kendskab til eleverne, uden rigtig at vide, hvad det er, eleverne skal lære, så bliver det altså en dårlig undervisning, eleverne får,« fastslår han over dr.dk.

Formanden for skolelederne, Claus Hjortdal, peger på den lave ledighed blandt lærerne som årsag til, at antallet af ikke-læreruddannede vikarer stiger.

»Der er simpelthen færre lærere, der går ledige rundt omkring. Der er områder i Danmark, hvor der slet ikke går lærere ledige, så der bliver man nødt til at tage uudannede vikarer, siger han.