Flere udenlandske turister bliver dømt for forbrydelser i Danmark

Antallet af udlændinge, som ikke bor i Danmark, der bliver dømt for kriminalitet, er næsten tredoblet de sidste ti år.

Foto: Martin Sylvest Andersen. Udenlandske turister begår kriminalitet i Danmark i stor stil. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

Der er kommet flere udenlandske gæster i de danske fængsler, og skal man tro statistikken, har den tendens kun været støt stigende de sidste 10 år.

Det viser tal fra Kriminalforsorgens årlige statistikberegninger.

Dengang - i 2004 - udgjorde andelen af dømte indsatte i de danske fængsler, arresthuse og pensioner med almindelig dansk oprindelse 82,6 pct. af de samlede indsatte. I dag udgør danskerne kun 73,9 pct.

Det er ikke mindst de ikke-herboende udlændinge, der har ædt sig ind på danskernes andel blandt de dømte i kriminalitetsstatistikkerne. På ti år er deres andel steget fra 1,8 til 4,6 pct. Det svarer til en stigning i faktiske tal fra 218 personer i 2014 til 652 i 2013 - altså næsten en tredobling af det samlede antal dømte udlændinge.

Gruppen tæller bl.a. mennesker, der opholder sig i landet ulovligt. Men også udenlandske turister, der er i Danmark på lovlig vis, men altså ikke har adresse i landet.

Faktisk udgør netop de kriminelle »turister« en ganske stor del af gruppen af de udenlandske kriminelle, viser en opgørelse fra Rigspolitiet, som avisen MetroXpress i dag omtaler. Her fremgår det, at antallet af sigtelser af udenlandske turister er steget med 50 pct. de sidste fem år.

Nøjagtig hvilke lande, turisterne kommer fra, fremgår ikke af statistikkerne. Ligesom karakteren af forbrydelser ikke er direkte opgjort.

Men som Berlingske beskrev sidste år, viste en opgørelse fra Rigspolitiet dengang, at udenlandske statsborgere bl.a. tegner sig for 27,4 pct. af alle sigtelser for indbrud i private hjem. Og at antallet af rumænere, som sigtes for lovovertrædelse i Danmark, er steget fra godt 1.600 personer i 2010 til flere end 3.000 personer i 2013.