Flere spædbørn sendes i institution

Hvert femte danske barn kommer i dagtilbud, inden det fylder et år. Det stiller store krav til personalet, vurderer en forsker, mens FOLA ønsker længere barselsorlov.

Danske spædbørn får ikke lang tid til at vænne sig til verden, før mor og far afleverer dem i vuggestue eller dagpleje.

I 2014 var 17,9 procent af de danske børn under et år indskrevet i dagtilbud, viser en opgørelse, som Ankestyrelsen har foretaget på baggrund af tal fra Nordisk Socialstatistisk Komité og Danmarks Statistik.

Det er et lille fald i forhold til 2013, men er en markant stigning i forhold til 2009, hvor 15,1 procent af de nulårige børn var i pasning.

Udviklingen undrer ikke børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen.

»Forældrene i de danske børnefamilier bliver mere og mere optaget af deres eget livsforløb. Både mor og far vil deres uddannelse og deres arbejde. De ønsker at holde fast i et karriereforløb, og derfor er der mange, der føler, at de ikke har tid til at gå hjemme på 12 måneders barsel med deres barn,« siger han.

Ankestyrelsens opgørelse viser også, at de danske forældre med afstand er Skandinaviens flittigste forbrugere af dagtilbud. Kun tre procent af de norske børn under et år var meldt ind i et dagtilbud i 2013. I Sverige var den tilsvarende andel et rundt nul.

Det findes der ifølge Dorthe Boe Danbjørg, formand for Forældrenes Landsforening (FOLA), en god forklaring på.

»Hvis vi sammenligner os med for eksempel Sverige, kan vi se, at de har langt bedre barselsmuligheder. Jeg tror helt klart, at den danske barselsmodel er medvirkende til, at danske forældre sender deres børn så tidligt i daginstitution i forhold til lande som Norge og Sverige,« siger hun.

FOLA-formanden understreger, at pædagogerne i Danmark får nok at gøre med den stigende andel spædbørn i pasning.

»De små børn har brug for meget omsorg og voksenkontakt. De vil gerne putte og sidde på skødet. Det stiller store krav til normeringer og pædagogisk personale, når en så stor del af de nulårige er i daginstitution,« siger Dorthe Boe Danbjørg.

Det er Per Schultz Jørgensen enig i. Han advarer om, at børnene kan få varige mén, hvis forældrekontakten ikke erstattes tilstrækkeligt.

»Hvis ikke barnet i sit første leveår får omsorg, en tillid til sine omgivelser og opbygger en tro på sig selv, bliver barnet usikkert, rastløst og opmærksomhedssøgende. Det skaber et menneske, som i mange år vil jagte bekræftelse og anerkendelse,« siger børne- og familieforskeren.

Per Schultz Jørgensen sætter gerne tal på, hvad normeringen skal være, hvis vuggestuepersonale og dagplejere skal kunne løfte opgaven.

»Det er min vurdering, at normeringen bør være tre børn per voksen, hvis personalet skal kunne opfylde børnenes behov for omsorg,« siger han.

FOLA bakker op om en høj normering og mener samtidig, at de danske barselsregler kalder på en ændring. Formand Dorthe Boe Danbjørg fortæller, at det netop er et af punkterne i foreningens nyformulerede familiepolitik.

»Der er nogle forældre, som ønsker at blive hjemme i længere tid med deres børn, men det har de ikke mulighed for, fordi der er en forventning om, at de vender tilbage til arbejdsmarkedet, og fordi det ikke er økonomisk muligt. Det er urimeligt, og derfor vil vi gerne nærme os den svenske model, hvor forældrene har ret til 18 måneders barsel,« siger hun.