Flere skæbner i hvidt

Regeringen, regionerne og Dansk Sygeplejeråd er parate til at øge antallet af sygeplejestuderende med flere hundrede om året. Allerede i dag mangler der 1.100 sygeplejersker.

Der skal uddannes betydeligt flere sygeplejersker for at sikre, at der er personale nok til tage sig af det stigende antal patienter på de danske sygehuse.

Allerede i dag er der mangel på sygeplejersker, og derfor lægger såvel regeringen som Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd (DSR) nu op til at øge antallet af studerende på sygeplejerskeuddannelsen.

Vurderingen er, at der vil være behov for at øge optaget med 2-400 elever om året - en udvidelse på omkring ti pct. i forhold til det nuværende tal på 2.700 om året. På dagsordenen er også at få uddannet flere radiografer, som står for bl.a. røntgen og andre billeddiagnostiske undersøgelser, og som også er tiltænkt en øget rolle inden for strålebehandling af kræftpatienter, der i perioder har været plaget af alt for lange ventetider.

»Forholdene på kræftområdet viser konsekvenserne af, at der mangler sygeplejersker - og understreger behovet for at få uddannet flere. Desuden ved vi, at det går ud over patienterne, hvis der er for få sygeplejersker til at passe dem. Det betyder en længere indlæggelse, flere komplikationer og en øget dødelighed,« siger formanden for Dansk Sygeplejeråd Connie Kruckow.

Mange går på pension
En analyse fra DSR har tidligere vist, at der i dag mangler 1.100 sygeplejersker. Desuden går en stor del på pensionen i løbet af de kommende ti år, hvor også antallet af ældre, behandlingskrævende danskere står til at stige kraftigt. Derfor er der behov for handling her og nu, mener formanden for Danske Regioner Bent Hansen (S), der gerne ser, at optaget af sygeplejerskestuderende øges allerede til sommer.

»Mellem en tredjedel og en fjerdedel af sygeplejerskerne går på pension i de kommende år, så vi må vise rettidig omhu og handle nu. Ellers havner vi i den samme situation som med speciallægerne, hvor vi dag mangler en masse, fordi vi ikke fik uddannet nok læger for år tilbage,« siger Bent Hansen.

Regeringen er også parat til at øge antallet af sygeplejerskestuderende. Under en forespørgselsdebat i Folketinget i går tilkendegav undervisningsminister Bertel Haarder (V), at regeringen vil arbejde for et øget optag for at dække behovet for sundhedsfagligt personale. Desuden skal der sættes ind mod det nuværende relativt store frafald på uddannelsen, ligesom der skal satses på at få flest muligt social- og sundhedsassistenter til at videreuddanne sig til sygeplejerske.