Flere rotter i hovedstaden

Miljøkontrollen oplever markant stigning i antallet af anmeldelser om rotter.

Der har aldrig været investeret mere i de københavnske boliger med nye bad og køkkener, end det er tilfældet i disse år. Alligevel får Miljøkontrollen i København nu flere anmeldelser om rotter end tidligere. Det skriver morgenavisen dato.

I 2006 blev det til cirka 3.500 anmeldelser.

»Vi har rigeligt at se til med hensyn til rotter. Vi oplever en klar stigning i antallet af anmeldelser. Om det skyldes den milde vinter, hvor rotterne har det bedre oven over kloakken end i den, da temperaturen er højere - eller om forklaringen er, at det er nemmere at anmelde end tidligere, eksempelvis via nettet. Det ved vi ikke med sikkerhed, men vi får flere anmeldelser,« siger kontorchef i Miljøkontrollen med ansvar for rottebekæmpelse, Kai Fusager Johnsen, til dato.

Ifølge kontorchefen er problemerne med rotter størst i brokvarterene. Tillige har rotterne adgang til boliger i såvel det gamle byggeri som i de nyopførte boliger, og det er altovervejende de private stikledninger til de store hovedrør, der er kernen i problemet.

»De gamle lejeboliger bliver omdannet til andelsboliger, hvor pengene typisk bliver brugt til det, der kan ses - eksempelvis tag og vinduer og ikke det under jorden. Nogle af de nye byggerier bliver bygget for hurtigt, og kontrollen af det udførte arbejde kunne være bedre,« konstaterer Kai Fusager Johnsen.

Miljøkontrollen opfordrer naturligvis til, at man altid anmelder, når man opdager rotter, men også at ejerne af ejendomme og lejligheder på sigt lægger ind i budgettet, at stikledninger renoveres. Sker det ikke, vil rotterne formentlig gøre skaderne større. De gnaver hele tiden, og der er ikke meget, en rotte ikke kan ødelægge.

Under alle omstændigheder er rotter formentlig ikke et problem, der bliver løst foreløbigt.

»Kloakken er måske ikke Københavns bedste køkken. Men det er i hvert fald det største, og rotterne lever fint med det, vi andre smider ud,« konstaterer kontorchefen.Kilde: dato