Flere piger begår vold

Kraftig stigning i antallet af voldsdomme til 15-20-årige piger.

De seneste ti år er antallet af voldsdomme til piger steget kraftigt, viser nye tal fra Justitsministeriets Forskningskontor. Fra 2001 til 2010 steg antallet af 15-20-årige piger dømt for vold med 142 pct. For drengene steg antallet med 16 pct.

Med 259 voldsdomme i 2010 udgør pigerne stadig kun 16 pct. af samtlige voldsdomme til unge, men forskellen mellem kønnene udjævnes år for år.

»Det er en naturlig effekt af ligestillingen. Der er grupper af unge piger, som ikke kan følge med samfundets forventningspres,« siger Michael Hviid Jacobsen, professor og sociolog på Aalborg Universitet. Mens kvinder i 1980 stod for otte pct. af alle strafferetlige afgørelser, var tallet i 2008 steget til 20 pct.

Pigegruppen i København arbejder med voldelige piger, og her er oplevelsen, at pigernes vold er mere udspekuleret end drengenes:

»Pigerne mangler drengenes fysik. De er mere udspekulerede og ikke så impulsstyrede som drengene, der varper hinanden én på låget. I mange tilfælde gør det pigernes vold mere beregnende, og de seneste år synes jeg også, at volden generelt er blevet grovere,« siger Gyda Heding, leder i Pigegruppen.

Mens volden bliver grovere, er de såkaldte pigebander ikke længere et problem, lyder meldingen fra landets SSP- og politi-kredse.

»Der er grupperinger af piger, som går sammen og laver uro eller kriminalitet, men jeg har ikke kendskab til deciderede pigebander. Det er mere tilfældigt,« siger Torben Randrup, specialkonsulent i Københavns Politis præventive afdeling.

Ifølge antropolog Ann-Karina Henriksen går pigernes vold oftest ud over andre piger, og pigerne kender oftest hinanden: »Pigerne bruger volden til at opretholde relationer og venskaber. De hjælper hinanden, hvis en i gruppen føler sig truet, og på den måde kan volden blive en måde at vise loyalitet på.«