Flere partier: Nogle syge må vente længere på hjælp

Radikale, SF og Enhedslisten er parate til at »differentiere« behandlingsgarantierne. S og V vil beholde de nuværende regler, viser rundspørge.

Radkale, SF og Enhedslisten er parate til at »differentiere« behandlingsgarantierne. S og V vil beholde de nuværende regler, viser rundspørge. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lars Helsinghof Bæk

Nogle syge danskere med »mindre skavanker« kan godt vente lidt længere på at få hjælp fra sundhedsvæsenet til at blive helbredt for deres lidelser.

Det er holdningen hos både de Radikale, SF og Enhedslisten, som er klar til at lempe på de behandlingsgarantier, der i dag giver patienter ret til at blive henvist til privathospitaler – på det offentliges regning – hvis ventetiderne overstiger 30 dage på de offentlige sygehuse.

Dermed er de tre partier på kollisionskurs med såvel den nuværende VLAK-regering som Socialdemokratiet, der ønsker at bibeholde de nuværende regler.

I et rundspørge, som er foretaget af Ugeskrift for Læger, tilkendegiver de to partier, at de vil gå efter at indføre en såkaldt differentieret behandlingsgaranti, så nogle grupper af patienter kan komme til at vente to måneder.

»Vi ønsker en fleksibel ordning, hvor de mest syge patienter behandles inden for en måned, hvorimod patienter med mindre skavanker må vente i op til to måneder. Det vil frigøre tid og penge, så lægerne i stedet kan finde ud af, hvad patienterne fejler og hjælpe dem til at blive hurtigt raske igen,« siger den radikale sundhedsordfører Lotte Roed til Ugeskrift for Læger.

Kronjuvelen i Venstres sundhedspolitik

Behandlingsrettighederne og muligheden for at komme på privathospital har i årevis været en af kronjuvelerne i Venstres sundhedspolitik og vurderes at have spillet en væsentlig rolle i forhold til at reducere de tidligere så lange og forkætrede ventetider i sundhedsvæsenet.

Der har dog hele tiden været kritik af ordningen, som koster en del penge og også er blevet beskyldt for primært er kommet patienter med mindre alvorlige lidelser til gode.

Lægeforeningen er utilfreds med, at garantierne indskrænker lægernes ledelsesrum udover, hvad der er lægefagligt begrundet.

Thorning-regeringen indførte også en differentieret behandlingsgaranti i de år, man var ved magten, og det kan komme på tale at gøre igen, mener SF.

Som udgangspunkt vil partiet beholde de nuværende regler. Men ressourcer og personale er også under stort pres, og derfor kan det være nødvendigt med en differentieret behandlingsgaranti for ikke livstruende sygdomme, vurderer sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen.

Enhedslisten ønsker også en differentieret ordning, mens Socialdemokratiet til gengæld ikke ønsker at røre ved garantierne og mener, at de »fungerer«, som de er nu.

Venstre genindførte 30 dages-reglen som noget af det første, da man tog over igen i 2015 og vil beholde denne tidsfrist.

En differentiering vil således have social slagside og ramme mindre stærke og kortuddannede uden pårørende, mener partiet.