Flere kvinder skal søge hjælp

Rigspolitiet lancerede i går strategien for en styrket indsats mod jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser. Fungerer initiativerne i praksis, vil det give flere truede kvinder mod på at søge hjælp, lyder vurderingen.

Den 23-årige kvinde frygtede for sit liv. Hun havde overlevet et drabsforsøg, begået af hendes ekskæreste, der blev straffet med fire ugers fængsel, og havde efterfølgende fået udleveret en overfaldsalarm. Men det var ikke nok ti timer efter, at ekskæresten blev løsladt fra fængslet, skød han hende på hendes bopæl. Hun nåede at aktivere overfaldsalarmen, men hun var allerede død, da politiet nåede frem.

Det tragiske eksempel er fra Hedensted januar i år, og det er sager som denne de mange jalousidrab og samlivsrelaterede forbrydelser, der hvert år finder sted herhjemme som Rigspolitiet nu vil dæmme op for ved hjælp af en ny strategi med en række konkrete initiativer.

I hver politikreds skal der eksempelvis etableres en enhed af personer med høje faglige kompetencer, som skal involveres i samtlige sager inden for området. Desuden skal samtlige kredse nedsætte et formaliseret samarbejdsforum med repræsentanter fra politiet, sundhedsvæsnet og sociale myndigheder.

Og kommer strategien til at virke efter hensigten og skabe en mere ensartet, effektiv og kompetent håndtering af sager med truede kvinder, også før volden eskalerer så vil det betyde, at flere udsatte kvinder kommer frem i lyset, vurderer sekretariatsleder Anne Mau fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

»Jeg vil blive dybt forundret, hvis vi ikke kommer til at se en synlighed og stigning i antallet af sager, fordi kvinderne nu vil opleve, at de bliver taget alvorligt, og sagerne vil blive forfulgt. Også at sager ikke lukkes, hvis en kvinde får vredet armen rundt til at trække sin anmeldelse tilbage,« siger hun og roser indholdet i den nye strategi.

Motivere flere kvinder
Også Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg håber, at strategien vil motivere flere af de udsatte kvinder til at gå til politiet.

»Det kan godt være, at de tidligere lidt har troet, at det var nytteløst, men nu skal de gerne kunne se, at vi kan tage hånd om dem, og de får den behandling, de skal have. Så jeg vil da håbe, at det kan få flere til at melde sig,« siger han.

At strategien lægger op til et øget og forbedret samarbejde på tværs af myndigheder, hilses velkommen af formand Henning Breinholt fra Socialrådgiverforeningen, for ifølge ham har den tværfaglige koordinering indtil nu ikke fungeret optimalt.

»Det kan de nye samarbejdsfora råde bod på. Systemerne kommer til at lære hinanden at kende, arbejde bedre sammen, og få kontaktpersoner på tværs. Det er langt lettere at gå gennem nogle kanaler, man kender, end at ringe til politigården og tale med en tilfældig,« forudser Henning Breinholt, der forventer, at dette samarbejde vil kunne fungere lige så frugtbart som SSP-samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi.

Hos Netværk af Voldsramte Kvinder glæder formand Gittmarija Loiborg sig over, at der bliver sat fokus på et område, som ifølge hende længe har været forsømt. Hun understreger dog, at hvis indsatsen skal virke, skal politiet opbygge nogle reelle spidskompetencer og ikke bare »sende politifolkene på et 2-dages kursus«.

Ifølge Rigspolitiets statistik er jalousi motivet bag 15 procent af alle drab begået fra 2001-2006, og 18 procent af drabene blev begået af samlevere eller tidligere samlevere.

www.lokk.dk www.netvaerk.org

Læs mere om rådgivnings- og støttemuligheder hos Landsorganisationen af Kvindekrisecentre og Netværk for Voldsramte Kvinder.