Flere kvinder skal reddes fra frygtet kræftsygdom

Regeringen vil droppe aldersgrænsen for deltagelse i screening for livmoderhalskræft.

Da Birgit Danielsen fik konstateret livmoderhalskræft, var operation ikke længere en mulighed. Derfor er hun alene blevet behandlet med kemo- og stråleterapi. Foto: Kristoffer Juel Fold sammen
Læs mere

Alt for mange danske kvinder rammes og dør af livmoderhalskræft, selv om der er gode muligheder for at forebygge den frygtede sygdom.

Derfor sættes der nu ind på flere fronter for at udbygge screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, så flere kvinder får adgang til og får gjort brug af de tilbud om undersøgelser, der skal spotte de første tegn på sygdommen og give optimale muligheder for at behandle den.

I Region Hovedstaden indføres nu en ordning, hvor kvinder tilbydes en HPV-hjemmetest, og på landsplan vil regeringen droppe den hidtidige aldersgrænse på 65 år for deltagelse i screeningsprogrammet.

»Enhver kvinde, der dør på grund af den her forfærdelige sygdom, er én for mange, især fordi vi rent faktisk kan forebygge livmoderhalskræft. Livmoderhalskræft rammer kvinder i alle aldre. Derfor lægger vi op til, at kvinder, som i dag ikke er omfattet af screeningsprogrammet, skal have tilbuddet,« siger sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Udbygningen kommer, efter at det har vist sig, at Danmark – selv om der har været et fald i antallet af kvinder, som får konstateret sygdommen – fortsat har en af de højeste forekomster af livmoderhalskræft.

Samtidig er der mange kvinder, der ikke tager imod tilbuddet om jævnlige undersøgelser. Deltagerandelen i screeningsprogrammet ligger således nede omkring 75 pct., væsentligt under det nationale mål på 85 pct. Ud over at droppe aldersgrænsen er planen at udvide åbningstiderne de steder, hvor undersøgelserne foregår, samt at indføre mobile screeningstilbud.

I Region Hovedstaden gøres det desuden nu til fast praksis at tilbyde kvinder, der ikke deltager i den rutinemæssige screening, en HPV-hjemmetest, som kan give det første fingerpeg om, hvorvidt der kan være grund til at gå videre med yderligere undersøgelser.

Det sker, efter at et forsøgsprojekt i regionen har vist, at en del kvinder tager imod tilbuddet, og at der ad den vej også er kvinder, som er kommet i behandling for celleforandringer og også livmoderhalskræft.

Kræftens Bekæmpelse har længe presset på for at få hævet aldersgrænsen for deltagelse i screeningsprogrammerne. Her glæder man sig derfor over de nye initiativer for at få flere kvinder til at medvirke.

»Jo tidligere man finder celleforandringer og forstadier til kræft, desto mildere behandling kan man give patienterne. Det er også godt, at der kommer en opsamlingsscreening for ældre kvinder. De har ikke haft det tilbud, da de var yngre, og det betyder, at vi i dag kan se, at der er forholdsvis mange kvinder på omkring 75 år, der får konstateret livmoderhalskræft,« siger overlæge Ulla Axelsen.