Flere kræftpatienter bliver behandlet til tiden

83 procent af kræftpatienterne bliver udredt og behandlet inden for den fastsatte tidsramme, men der er stadig store regionale forskelle.

Flere og flere kræftsyge kommer i behandling til tiden. Det viser nye tal for de såkaldte kræftpakkeforløb. I årets tredje kvartal blev 83 procent af patienterne udredt og sat i behandling inden for den aftalte tidsramme. Det er lidt flere end i det foregående kvartal, hvor 80 procent kom igennem inden for de fastsatte frister.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) er tilfreds med, at udviklingen går i den rigtige retning.

»Kræftbehandlingen i vores sundhedsvæsen har generelt en høj kvalitet. Men vi skal blive bedre til at opdage kræftsygdomme tidligere, så patienterne hurtigere kommer i behandling, og det er kræftpakkeforløbene med til at sikre,« siger Nick Hækkerup i en skriftlig kommentar.

Det er især inden for hoved- og halskræft, lunge- og brystkræft, det er gået fremad med overholdelse af tidsfristerne.

Der er dog stadig store regionale forskelle på, hvor stor en andel af patienterne, de enkelte regioner får udredt og behandlet inden for tidsrammen.

Derfor opfordrer sundhedsministeren regionerne til at gøre det bedre og få undersøgt flere patienter til tiden:

»Vi skal sikre, at der er en ensartet behandlingskvalitet i hele landet. Og så længe vi kan se, at eksempelvis sjællandske patienter skal vente længere tid på at blive undersøgt for en kræftsygdom end patienter i andre dele af Danmark, er der et stykke arbejde at gøre. Så vi er langt fra i mål, men udviklingen går i den rigtige retning,« siger Nick Hækkerup.

Formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman (S), glæder sig også over udviklingen:

»Kræftlægernes analyse viser, at vi er inde i en rigtig god udvikling i kræftbehandlingen. Flere kræftpatienter overlever, og flere kommer hurtigt i behandling. Udfordringen er nu at få endnu flere hurtigt frem til behandling og gennem pakkeforløbene og samtidig få udlignet forskelle mellem regionerne. Nu har vi sat et klart mål op, så der er noget at styre efter - og så skal vi se resultatet i løbet af 2015,« siger Ulla Astman i en skriftlig kommentar.

Danske Regioner arbejder med en målsætning om, at 90 procent af kræftpakkeforløbene i 2015 skal gennemføres inden for tidsfristerne.