Flere kemi-rester kan ende i grundvandet

En bred politisk aftale om brug af pesticider blev i dag indgået på Christiansborg. Det kan betyde 7,5 gange flere kemirester i grundvandet, skriver Ingeniøren.

Foto: Steffen Ortmann

Fremover bliver det tilladt for landbruget at bruge flere sprøjtegifte end i dag. Det sker, efter at et bredt flertal på Christiansborg i dag vedtog en aftale, der tillader 7,5 gange flere kemi-rester i grundvandet. Det skriver ingeniøren.

Et af punkterne er, at hvis midlets nedbrydningsprodukter ikke udgør en miljørisiko og ikke er sundhedsskadelige, så hæves grænseværdien fra 0,1 til 0,75 mikrogram per liter vand.

Bag aftalen står - ud over regeringen - partierne Dansk Folkeparti, SF, Socialdemokraterne og De Radikale. De argumenterer blandt andet med, at Danmark stadig vil have en særlig »høj beskyttelse af grundvandet, som ikke gælder i resten af EU.«

Samtidig skriver Miljøstyrelsen i aftalen, at man vurderer, at de foreslåede ændringer af grænseværdier ikke vil ændre beskyttelsen af grundvand.

Kritik fra grønne organisationer

De grønne organisationer kritiserer aftalen. Til Ingeniøren siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, at hun er »lodret imod, at aftalen åbner for at godkende sprøjtegifte, som ikke tidligere har været tilladt i Danmark«:

»Flere sprøjtegifte beskytter ikke grundvandet bedre, og det er essensen af aftalen,« siger hun.

»Der er reelt aldrig taget fat på at bringe forbruget derned, hvor det er politisk aftalt, at det skal være. I stedet ændrer vi løbende opgørelsesmetode. Hver gang det sker, går der tre-fire år, inden man kan opgøre udviklingen sikkert i den. I den periode kan man ikke rigtigt gøre noget. Man venter så at sige på, at det ikke virker. Når så det er dokumenteret, så ændres opgørelsesmetoden igen,« siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Esben Lunde: »Vi er amtitiøse«

Ifølge miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), rykker den nye aftale ikke ved en tidligere politisk aftale om pesticidforbruget i dansk landbrug. Den indeholdt, at pesticidernes miljøbelastning skulle sænkes med 40 procent fra 2011 til 2016, skriver Ingeniøren, der citerer en pressemeddelelse.

»Vi holder vi fast i den ambitiøse målsætning om at mindske belastningen fra pesticider. Samtidig er vi ikke bange for at følge anbefalingerne fra internationale forskere om at tillade flere nye pesticider, som ikke skader vores sundhed, grundvand eller miljø,« siger Esben Lunde Larsen i partiernes pressemeddelelse om den nye aftale.

Landbrugets organisation, Landbrug & Fødevarer, glæder sig over aftalen:

»Landbruget har længe kæmpet for at få adgang til flere midler, for at kunne bruge de rigtige midler, hvilket i sidste ende fører til et mindre brug,« skriver organisationen i sin pressemeddelelse, hvor de også oplyser, at danske landmænd har 100 færre godkendte aktivstoffer til rådighed end konkurrenterne i vores nabolande.

Til Ingeniøren siger administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup: »Vi vil med flere midler bruge mindre, det er godt for både landmændene og miljøet.«

Røde partier splittede

Enhedslisten og Alternativet udvandrede fra forhandlingerne tidligere på ugen, mens SF og Radikale bakker op.
»Det er en mere moderne og ansvarlig tilgang at bruge for eksempel sædskifte til at undgå resistens fremfor at ville sprøjte sig ud af problemerne,« siger
De Radikales Ida Auken. Hun bliver suppleret af SF's Trine Torp.

»Vi er glade for principperne for godt landmandskab skal være udgangspunktet for en handlingsplan mod resistens, sådan at ændrede dyrkningsmetoder kan føre til mindre brug af pesticider,« siger SF-ordføreren til Ingeniøren.