Flere isklumper i den store vandkande

Afsmeltningen af de grønlandske gletsjere sker langt hurtigere end hidtil antaget. Det betyder ifølge eksperter, at det internationale klimapanel IPCC kommer med forkerte prognoser om fremtidens vandstandsstigninger.

Deltagerne i det internationale klimatopmøde på Bali behøver blot at se på Grønland for at opleve konsekvenserne af klimaforandringer.

Amerikansk satellit-overvågning af den grønlandske indlandsis viser nemlig, at isen ikke er smeltet så meget som i år, siden amerikanerne begyndte at overvåge den i 1979.

Overvågningen afslører ifølge forskere fra bl.a. University of Colorado, at afsmeltningen i 2007 er ti procent større end i det hidtidige rekordår i 2005. De forklarer bl.a. afsmeltningen med, at temperaturen på indlandsisens overflade er steget med et par grader siden 1991 pga. et stigende indhold af drivhusgasser i atmosfæren.

Forskerne mener også, at afsmeltningen af indlandsisen bidrager til, at store, grønlandske gletsjere som Helheim, Kangerdlugssuaq og Ilulissat, også kaldet Jakobshavn, er begyndt at sætte flere isbjerge til søs end tidligere. Således bevæger Ilulissat-gletsjeren sig i dag over dobbelt så hurtigt som for ti år siden.

Forskerne formoder, at smeltevandet på en eller anden måde får gletsjerne til at bevæge sig hurtigere og dermed afgive endnu mere is til havet. Måske fungerer det smeltende vand som en slags smøremiddel på undersiden af gletsjerne.

Men forskerne forstår ikke processerne og kan ikke forklare dem i detaljer. Derfor tager det internationale klimapanel IPCC heller ikke højde for dem i den nyeste vurdering af konsekvenserne af global opvarmning.

Ifølge professor Konrad Steffen, University of Colorado, betyder det sandsynligvis, at IPCCs prognoser for fremtidens vandstandsstigninger er undervurderede.

Viden over vurderinger
Glaciolog Carl Egede Bøggild fra det norske universitetscenter UNIS på Svalbard er enig.

»De små gletsjere, altså dem under sydligere himmelstrøg, er hidtil blevet betragtet som dem, der bidrager mest med afsmeltning. Men det ser ud til, at gletsjerne i Grønland er ved at være på højde med dem,« siger Carl Egede Bøggild.

Han tilføjer, at han og andre forskere i forbindelse med Arktisk Råd er i gang med at undersøge processerne på indlandsisen og i gletsjerne, og at de i 2011 offentligggør en rapport om emnet.

»Det bliver den første, samlede videnskabelige vurdering af, hvad der foregår,« siger han.

Carl Egede Bøggild forventer, at oplysningerne i rapporten fra Arktisk Råd vil blive brugt, når IPCC om nogle år skal i gang med en ny vurdering af de globale konsekvenser af klimaforandringer.

Formanden for en af IPCCs arbejdsgrupper, hollænderen Bert Metz, ser den stigende erkendelse af gletschernes afsmeltning som et eksempel på, at ny viden overhaler IPCCs vurderinger.

Derfor finder han det ikke utænkeligt, at IPCC senere vil lave en selvstændig rapport om isafsmeltningens betydning for den globale vandstand.

»Det er en af de ting, vi skal have set nærmere på,« siger han.