Flere irakiske tolke til Danmark

30 tidligere ansatte irakere og 50 pårørende satte i går kurs mod Danmark for at søge asyl. Nu er hovedparten af de tidligere ansatte irakere enten i Danmark eller genbosat i regionen.

Et fly med 30 irakere, der tidligere har arbejdet for dansk forsvar, Udenrigsministeriet og politiet, forlod i aftes det sydlige Irak med kurs mod København. Ud over de tidligere ansatte fulgte omkring 50 pårørende, som alle skulle indkvarteres på den forladte Sjælsmark Kaserne i Nordsjælland, erfarer Berlingske Tidende. Forsvarsministeriet ville i aftes ikke kommentere oplysningen om irakernes ankomst.

De senest ankomne irakere følger i hælene på de 200 tidligere ansatte og pårørende, som er fløjet til Danmark siden juli, og bringer det samlede antal asylsøgere op på 280. Alle tidligere ansatte er blevet udspurgt af et hold embedsmænd, der opholder sig på koalitionsstyrkernes base, Basra Air Station. Embedsmændene fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Integrationsministeriet har søgt at opklare de tidligere ansattes sikkerhedsmæssige situation. De irakere, der ikke har ønsket en genhusning andre steder i regionen, er blevet tilbudt indrejse til Danmark, hvor de kan søge asyl.

152 personer på tale
Ifølge en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra juni kan op til 152 tidligere ansatte komme på tale til indrejsetilladelse til Danmark. Med nattens fly er omkring 100 af de tidligere ansatte nu i Danmark sammen med familien.

Derudover har et antal tidligere ansatte taget imod andre tilbud om hjælp i regionen, og dermed er det samlede antal tidligere ansatte, som har været i kontakt med de danske embedsmænd, tæt på de aftalte 152 tidligere ansatte, som kan forvente hjælp fra Danmark. Men om der i den kommende tid vil melde sig yderligere nogle tidligere ansatte irakere ved porten til koalitionens lejr ved Basra, er altså fortsat uvist. De tidligere ansatte fik i februar et løfte fra regeringen om hjælp, når de danske styrker forlod området. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) erklærede, at ingen ville blive ladt i stikken.