Flere illegalt ind i Danmark

Stigning i antallet af grænseoverløbere i Sønderjylland.

Der har været trængsel ved den dansk-tyske grænse i 2006.

Stik imod tendensen de foregående år, er der nemlig sket en stigning i antallet af illegale indvandrere, der kommer til landet fortæller DR Syd.

Grænsepolitiet har anholdt 749 illegale indvandrere sidste år, mod 690 i 2005.

Det er især irakere, som grænsepolitiet har stoppet ved grænsen. Helt præcis 277 af de 749.

Palle Linné, som er vicepolitiinspektør ved grænsepolitiet fortæller, hvad der sker med de illegale indvandrere.

- Hvis de er kendt syd for grænsen, som kommer de tilbage til Tyskland. Ellers sender vi dem videre til Sandholmlejren, hvor hele deres sag så bliver behandlet, fortæller vicepolitiinspektør Palle Linné til P4 Syd, DR i Aabenraa.

I Sandholmlejren bliver nogle få fængslet, men langt de fleste sidder i lejren og søger om asyl.

Finn Heiselberg, som er afdelingsleder i Sandholmlejren forklarer, at især irakerne kan komme til at være i lejren i lang tid.

Det er nemlig ikke muligt at sende dem tilbage til Irak, på grund af urolighederne i landet.

Også menneskesmuglingen er blevet en mere populær aktivitet i 2006.

Grænsepolitiet har nemlig anholdt 124 menneskesmuglere ved grænsen sidste år mod 88 året før.

- Der er nogle, der har fundet en god niché der. Og de vil gerne prøve at få nogle rundt til de nordiske lande, siger Palle Linné.

- Så har vi selvfølgelig også et samarbejde med tyskerne om det, for at finde ud af om der er noget, vi kan efterforske på, fortæller han.

Palle Linné mener, at man kan dele dem der smugler de illegale indvandrere op i flere grupper.

- Det kan både være familie, som gerne vil have flere af deres familiemedlemmer her til Danmark. Men det kan også være andre, som man møder tilfældigt. Og så kan det selvfølgelig også være dem, der virkelig gerne vil tjene nogle penge på det, fortæller vicepolitiinspektøren.

Og der er også forskel på straffen.

- Hvis det er familie, så får de en bøde, og så bliver de sendt tilbage igen. Andre får en fængselsstraf af en hvis længde, fortæller Palle Linné.Kilde: DR Syd