Flere farer lurer: Overset kolesterol øger risiko for blodpropper

Danske forskere påviser nu, at mængden af restpartikel-kolesterol, såkaldt glycerider, i blodet hos voksne danskere er langt større end hidtil antaget – og udgør en lige så stor risiko som det »lede« kolesterol, LDL.

»Vi fandt overraskende, at mængden af restpartikel-kolesterol i blodet hos voksne danskere var lige så stor som mængden af det lede LDL kolesterol. Da vi tidligere har vist at restpartikel-kolesterol er mindst lige så vigtigt som LDL-kolesterol for at øge en persons risiko for blodprop i hjertet og hjernen, er dette en bekymrende udvikling,« siger professor og overlæge Børge Nordestgaard fra Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeppe Michael Jensen

Farerne for at blive ramt af sygdom og tidlig død kan lure fra flere kanter, end vi hidtil har været opmærksomme på.

I dag bliver der især holdt skarpt øje med LDL-kolesterol, også kaldet det »lede« kolesterol, når lægerne stiller skarpt på risikoen for hjertekarsygdomme som blodpropper i hjerte og hjerne.

Fremover skal man imidlertid til at være mindst lige så opmærksomme på en anden, hidtil lidt overset, type kolesterol, som ser ud til at have lige så stor betydning.

Det drejer sig om kolesterolen i de fedtpartikler, som indeholder almindeligt fedt eller glycerider – såkaldt restpartikel-kolesterol.

Danske forskere kan således nu påvise, at mængden af restpartikel kolesterol i blodet hos voksne danskere er langt større end hidtil antaget.

Fra 20-års alderen og frem til 60-års alderen stiger mængden i blodet konstant, og i resten af livet forbliver den på dette høje niveau hos mange danskere.

»Vi fandt overraskende, at mængden af restpartikel kolesterol i blodet hos voksne danskere var lige så stor som mængden af det lede LDL-kolesterol. Da vi tidligere har vist at restpartikel-kolesterol er mindst lige så vigtigt som LDL-kolesterol for at øge en persons risiko for blodprop i hjertet og hjernen, er dette en bekymrende udvikling,« siger professor og overlæge Børge Nordestgaard fra Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital.

Resultaterne bygger på data fra personer fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen, og danske forskere har, sammen med forskere fra University of Bristol i England, målt kolesterol i fedtpartikler i blodet på 9.000 personer ved hjælp af et nyt avanceret måleudstyr, såkaldt »metabolomics«.

Cirka en tredjedel af fedtpartiklerne er fra det »lede« kolesterol, LDL, en tredjedel kommer fra HDL-kolsterol – og en tredjedel er fra restpartikel-kolesterol.

Den nye undersøgelse, som netop er publiceret i tidsskriftet Atherosclerosis fra European Atherosclerosis Society, kommer, efter at et stort internationalt lodtrækningsstudie fra 2018 klart har vist, at der er noget at hente ved at sætte ind på dette område.

Når triglycerider og dermed restpartikel-kolesterol blev reduceret med medicin hos personer med forhøjet mængde i blodet, blev risikoen for hjertekarsygdom således reduceret med 25 procent, viste undersøgelsen.

Yderligere to tilsvarende kæmpe lodtrækningsstudier, hvor blandt andet fiskeolie-præparater undersøges, er på vej og ventes offentliggjort i 2020 og 2023.

Ifølge Børge Nordestgaard peger de dansk/engelske fund i retning af, at forebyggelse af blodprop i hjertet og hjernen – ud over at fokusere på at reducere LDL-kolesterol – også skal sigte på at reducere restpartikel-kolesterol og triglycerider.

»Hidtil har både hjertelæger og praktiserende læger mest fokuseret på at reducere LDL-kolesterol, men på grund af nye lodtrækningsforsøg med triglycerid-sænkende medicin vil fokus fremover også blive på at reducere triglycerider og restpartikel-kolesterol,«, siger han.

Det kan du selv gøre

Selv om de nye resultater lægger op til at sætte skub i udviklingen af ny medicin, kan man ifølge forskerne også selv gøre noget for at have det lavest mulige niveau ved for eksempel at prøve at holde vægten nede, holde igen med alkohol og ved at motionere.

»Tidligere studier fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen viser at overvægt og fedme er den vigtigste årsag til den meget høje mængde af restpartikel-kolesterol i blodet hos voksne danskere. Derudover betyder diabetes, arveanlæg og mangel på motion ligeledes en del,« siger en af forfatterne læge og ph.d.-studerende Mie Balling fra Københavns Universitet og Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital.

I Hjerteforeningen ser forskningschef Gunnar Gislason den nye undersøgelse som en værdifuld byggesten i forhold til at få mere viden om den betydning, som restpartikel-kolesterol har – og som i dag ikke rigtigt indgår i vurderingen af patienternes risiko for at udvikle hjertekarsygdomme.

»Det viser, at man med restpartiklerne har en betydeligt øget risiko for at udvikle åreforkalkning. Det er noget, vi skal holde øje med fremover og sætte ind på at udvikle behandlinger rettet netop mod dette, så vi kan reducere den risiko,« siger Gunnar Gislason.