Flere elever er ikke parat til en ungdomsuddannelse

Færre børn end forventet er uddannelsesparate i 8. klasse, viser tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest Andersen

Næsten hver tredje elev i 8. klasse vurderes ikke egnet til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.

Det skriver folkeskolen.dk på baggrund af endnu ikke offentliggjorte tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der viser, at næsten 30 procent af eleverne vurderes ikke at kunne fortsætte på ungdomsuddannelse som gymnasium eller en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. Uddannelsesministeriet havde ellers budgetteret med, at det kun var 20 procent af eleverne.

Formanden for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Mark Jensen, bekræfter tallene over for Berlingske og tilføjer, at tallet allerede sidste år lå på 26 procent og således allerede dengang oversteg de forventede 20 procent. I år er det 29,9 procent, der er erklæret ikke uddannelsesparat.

Ifølge Mark Jensen vil centrene mangle ressourcer til at hjælpe eleverne. I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2014 fik UU-centrene bevilliget penge til at give individuel vejledning til de forventede 20 procent af eleverne i 8. klasse, der ikke var uddannelsesparate.

Det er andet år i træk, at tallet er højere end forventet. Derfor mener han, at det vil være »rimeligt at justere afregningen.«

Parat eller ikke parat

Hvorvidt eleven er parat til en gymnasial- eller erhvervsuddannelse er dog ikke endegyldigt besluttet i 8. klasse. Vurderingen skal i stedet bruges til at give elever mulighed for at vende en »ikke parat« til en »parat« inden udgangen af 9. klasse.

Hos UU-centrene ude i kommunerne og på skolerne bruger man bl.a. vurderingen til at tale med eleverne om deres valg af uddannelse og de krav en ungdomsuddannelse stiller.

»Vi kan se på eleverne, der ikke var uddannelsesparate sidste år, som går i niende klasse nu, at det er lykkedes i rigtigt mange tilfælde at gøre dem parate til at fortsætte i gymnasiet eller på en erhvervsskole og tale med dem om, om de skal have et andet uddannelsesvalg end det, de havde i 8. klasse,« siger Mark Jensen.

Hvis en elev skal vurderes uddannelsesparat i 8. klasse, skal eleven have et gennemsnit på mindst 4 og desuden have de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Sidstnævnte vurderer elevens lærer ud fra fastsatte kriterier som motivation for uddannelse og mødestabilitet.