Flere døde i hænderne på politiet

Sidste år blev der undersøgt 20 sager om personer, der enten er døde eller kommet alvorligt til skade under politiets indgriben eller i politiets varetægt. Det er over dobbelt så mange som forrige år.

I 2006 skete det langt hyppigere, at statsadvokaten eller rigsadvokaten måtte efterforske sager, hvor personer var enten afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade under kontakt med ordensmagten.

Sidste år var der 20 af disse undersøgelsessager, viser Rigsadvokatens årsberetning for 2006.

Til sammenligning var der ni sager i 2005, seks sager i 2004 og syv sager i 2003. Sidste års antal var det højeste, siden ordningen trådte i kraft i 1996.

Højt antal skudsager
Loven siger, at statsadvokaterne skal efterforske ethvert tilfælde, hvor en person er død eller blevet alvorligt såret enten i politiets varetægt, eller under politiets indgriben.

Det gælder også, selv om der ikke er mistanke om, at politiet har handlet i strid med loven. Det er da også de færreste sager, der har ført til retssager.

Årsagen til det høje tal sidste år skyldes utvivlsomt antallet af skudepisoder, der var langt højere end tidligere. Den uheldige statistik har tidligere på året været genstand for hård kritik, hvilket fik Rigspolitiet til at nedsætte en intern undersøgelse af problemet. Arbejdet resulterede i en ny strategi til at nedbringe antallet af skudepisoder.

Ni dødsfald i 2006
Ud af de 20 undersøgelsessager i 2006 drejede de ni sig om dødsfald, heraf fire som følge af politiskud.

De andre dødsfald drejede sig bl.a. om en alkoholiker, der døde af alkohol- og morfinforgiftning i politiets varetægt, og en knallertkører med en alkoholpromille på 0,87, der kørte direkte ind i en patruljevogn med udrykning.