Flere børn fødes for tidligt

Især førstegangsfødende føder tidligere - og det har alvorlige konsekvenser for de nyfødte.

Børn, der bliver født blinde, døve eller med spastiske lammelser er blot nogle af de konsekvenser, der er, af at flere og flere danske kvinder føder for tidligt.

På bare 10 år er antallet af børn født før 37. svangerskabsuge steget med 22 procent, og væksten skyldes i høj grad de tilsyneladende raske førstegangsgravide. Her er der tale om en stigning på 55 procent, og det beviser ifølge forsker og læge Ida Vogell, at stigningen ikke blot kan tilskrives reagensglasbefrugtninger, tvillingefødsler eller ældre gravide. Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Det er meget overraskende, at en stor del af stigningen skyldes kvinder, vi slet ikke forventede, var i risikozonen, siger Ida Vogell, der forsker ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet i tidlige fødsler.

I tal drejede det sig i 2005 om 4583 børn, der kom til verden en måned eller mere, før de burde. Og disse børn risikerer alvorlige handicap, indlæringsproblemer i skolen og vanskeligheder med at fungere socialt sammen med andre børn.

Antallet af for tidligt fødte stiger i en række vestlige lande i disse år, herunder i USA, Storbritannien, Frankrig og altså også i Danmark, hvorimod udviklingen ikke gælder for Sverige.

Det har fået Ida Vogells forskergruppe til at gå i gang med et projekt, der skal sammenligne de nordiske lande.

- Det er en bekymrende udvikling. En af årsagerne kan være stress, og at kvinder er blevet dårligere til at lytte til de signaler, deres krop giver. Men jeg tror ikke på, at det er hele forklaringen.

- Under alle omstændigheder er det alvorligt for børnene og deres forældre, og samfundsøkonomisk er der tale om nogle rigtigt dyre børn, siger hun.

Det viser sig blandt andet ved udviklingsforstyrrelsen DAMP, hvor børn, der blot er født en måned for tidligt, har 70 procent øget risiko for at udvikle sygdommen i en sådan grad, at de har brug for hjælp på en børnepsykiatrisk afdeling.

Disse tal stammer fra en undersøgelse, som læge på børneafdelingen på Skejby Sygehus Karen Markussen Linnet står bag.

- Der er ikke noget nyt i, at børn, der er født ekstremt tidligt, har stor risiko for senfølger. Men det er interessant, at de børn, der blot er født moderat for tidligt, har så markant større risiko for at få DAMP end andre børn, siger Karen Markussen Linnet, der understreger, at hendes tal er renset for andre risikofaktorer så som forældrenes psykiske sygdom og sociale forhold.

- Det er vigtigt at sige, at det ikke er alle børn, der bliver født for tidligt, som får DAMP, men noget kan pege i retning af, at den store stigning i børn med DAMP-diagnose blandt andet kan forklares med de tidlige fødsler, der er i vækst, siger hun.

I Dansk Præmatur Forening ønsker formand Hanne Sigaard, at læger, sundhedsplejersker, lærere og pædagoger bliver meget mere opmærksomme på de for tidligt fødte børn.

- Nogle læger siger fortsat, at børnene bare skal vokse sig større, men det er vigtigt, at forældrene bliver forberedt på, at barnet kan have særlige behov resten af livet, på grund af at det kom til verden for tidligt, siger hun.

Kilde: Kristeligt Dagblad