Flere børn bor med begge forældre

I årevis er det stort set kun gået den forkerte vej, men de seneste år er der kommet færre delebørn, viser tal fra Danmarks Statistik. 5.000 flere børn bor med begge deres forældre i forhold til blot to år siden.

I 2012 oplevede 27.000 hjemmeboende børn, at deres mor eller far flyttede fra hjemmet. Tallet i 2016 var faldet til godt 22.000 børn svarende til et fald på cirka 18 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallene kan snyde en smule, for i perioden er der nemlig kommet færre hjemmeboende børn. Men selv om der tages højde for det, er faldet stadig på 15 procent.

Den positive udvikling kommer efter en årrække, hvor stadig færre hjemmeboende børn - særligt teenagerne - boede under samme tag som begge deres forældre. Går vi tilbage til 1980, boede næsten ni ud af ti børn sammen med begge deres forældre.

Siden da er udviklingen stort set kun gået nedad, og for to år siden ramte børnekurven bunden. Tre ud af fire børn, 75,1 procent, boede dengang sammen med begge deres forældre.

Men de seneste to år i træk er det gået opad, så tallet i 2017 ligger på 75,7 procent. Det drejer sig om cirka 5.000 flere børn, der i dag bor sammen med både deres mor og far.