Flere bliver syge af eksotiske grøntsager

Danskernes stigende brug af eksotiske grøntsager og krydderurter i madlavningen bidrager med andet end god smag.

Importerede grøntsager, der er forurenet med salmonella, campylobacter og e-coli fra spilde- og overfladevand udgør en stigende sundhedsrisiko, skriver erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarers netmagasine foodculture.dk.

En rapport fra Fødevarestyrelsen viser forekomst af salmonella og campylobacter i thailandske forårsløg, kenyanske sukkerærter og vietnamesiske koriander samt forskellige salater og krydderurter.

Fødevarestyrelsen tog i 2011 prøver af 342 partier af spiseklare grøntsager og krydderurter, altså friske varer som danskere spiser uden varmebehandling. I 10 partier fandt man salmonella- og campylobacterbakterier, der udgør en sundhedsrisiko.

- Antallet af syge på grund af frugt og grønt er stigende, og rigtig mange af sygdomstilfældene skyldes importeret frugt og grønt, siger projektleder Niels Ladefoged Nielsen fra Fødevarestyrelsen.

Hvor man nærmest aldrig før 2005 så sygdomsudbrud forårsaget af bakterier på frugt eller grønt, har der siden været et par alvorlige udbrud årligt. I alt er omkring 3000 danskere registreret syge efter at have indtaget grøntsager med forskellige bakterier.

Udover fund af salmonella og campylobacter viser rapporten for 2011 høje fund af E.coli-bakterier, der indikerer forurening fra afføring. Bakterierne sidder på fødevarerne, fordi man mange steder i verden vander med spilde- og overfladevand, der kan være forurenet med afføring fra kloakker og fugle. Det menes, at grøntsager, der er vandet med spildevand, udgør 20 procent af verdens fødevareforsyning.

Forekomsten betyder ifølge Niels Ladefoged Nielsen, at det er vigtigt at være opmærksom på mad fra tredjelande som Thailand, Uganda og Vietnam.

BNB