Flere ældre mænd bliver enlige - og ensomme

Der er sket en markant stigning i antallet af enlige mænd over 65 inden for de seneste 30 år, det viser nye tal fra Kommunernes Landsforening. De enlige bliver ensomme, og det påvirker deres helbred.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere

Antallet af enlige mænd over 65 år er steget med over 40.000 personer siden 1990, viser nye tal fra KL’s Analyseenhed, Momentum.

I Danmark er der i dag over 140.000 enlige mænd over 65 år. Alene i Region Hovedstaden bor ca. hver tredje mand over 65 år for sig selv, og det er en gruppe, der er vigtig at holde øje med, da de er særligt udsat. Undersøgelser viser, at enlige – kvinder såvel som mænd - oftere går til lægen og har flere skadestue- og hospitalsbesøg end ældre, der bor sammen med en partner.

»Det at være samboende betyder, at man ikke er ensomhedstruet, og hvis man bliver syg, har man en til at hjælpe sig og tage hånd om situationen. Det er nogle ting, som kan lyde små, men som betyder rigtig meget i den ende af livet,« siger Karen Munk, forskningsleder på VIA Aldring og Demens og projektleder på forskningsprojektet »Enlige, gamle mænd«.

Vi bliver ældre

Forklaringen på den voksende gruppe af enlige mænd over 65 skal findes i, at middellevetiden for mænd er vokset med 6,4 år fra 1990 til 2015, og ikke er steget tilsvarende for kvinder.

Den voksende gruppe af enlige ældre mænd, oplever da også en stigende grad af opmærksomhed fra kommunerne, hvor der flere steder er igangsat projekter, for at fremme deres livskvalitet. I Frederikshavn Kommune har de med projektet »Læg liv til årene« investeret i flere ansatte, der skal hjælpe de ældre til en mere indholdsrig og aktiv hverdag.

»Hvis man sidder for sig selv og ikke kommer ud, så bliver man indesluttet og svær at komme i kontakt med. De bliver også ofte immobile og får ikke den fysiske aktivitet, som er god for både krop og psyke. Man sidder og falder hen, og hverdagen bliver grå,« siger Anette Weesgaard, aktivitetsleder i Frederikshavn Kommune.

Fællesskab og aktiviteter er med til at øge livskvaliteten, og det er især her man kan hjælpe de ældre. Det er ikke kun kommunalt, at man har gode erfaringer med denne form for tilbud. Det oplever man også i Ældre Sagen, hvor man har haft stor succes med herreværelser og, hvor mændene mødes og laver og spiser mad sammen.