Fik 15,2 mio. kroner: Nu dropper Rigspolitiet hundedyr konsulent

Konsulent Christine Thorsen, der blev hyret ulovligt af den nu fyrede afdelingschef Bettina Jensen, er færdig i Rigspolitiet.

I næsten ti år har hun kørt parløb med den nu fyrede Rigspoliti-boss Bettina Jensen i DR og i Rigspolitiet og fået honorarer for næsten 20 mio - heraf 15,2 mio. kroner i Rigspolitiet.

Men nu er million-festen for Christine Thorsen og hendes firma Dynamic Approach slut.

Det bekræfter økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup over for BT.

»Vi opsagde aftalen med Christine Thorsen den 22. marts i år. Rationalet bag er, at det er meget dyrt at have den samme konsulent gående i den samme organisation mange år i træk. I stedet rekrutterer vi nogle faste medarbejdere til at udføre det arbejde, som Christine Thorsen udførte,« siger han.

Christine Thorsen er den ene af tre konsulenter, som den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen hyrede mellem 2011 og 2013 for 43,3 millioner kroner uden, at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. De to andre konsulenter er ejer af firmaet Just Training Mariann Færø og partner i Konsulentgruppen Strandgade Christian Behrens. Udover ulovlige aftaler har der været rod med kontrakterne, forudbetaling for millioner af kroner, ligesom aftaler uden budgetrammer fik honorarerne til at eksplodere.

Mellem 2011 og 2013 fik Christine Thorsens og hendes virksomhed Dynamic Approach honorarer for i alt 9,6 millioner kroner hvoraf de ca. 7,8 millioner kroner gik direkte til hende selv.

Fra 2014 og frem til marts 2017 fortsatte Christine Thorsen med at arbejde for Rigspolitiet blandt andet som underleverandør til Konsulentgruppen Strandgade på en såkaldte SKI-rammeaftale fra 2015.

Samlet har Christine Thorsen fået honorarer fra Rigspolitiet på 15,2 millioner kroner de seneste seks år fra 2011 til og med 2016.

Udbetalingerne til Christine Thorsen toppede i 2012, hvor hun fik 4,4 millioner kroner.

Det viste sig senere, at de 2,6 millioner blev udbetalt uden, at hun arbejdede for pengene. En overbetaling, som hun ifølge Rigspolitiets redegørelse arbejdede af i 2014 blandt andet foranlediget af et besøg fra Rigsrevisionen i 2013, som påpegede, at der var problemer med Rigspolitiets forudbetaling af konsulenter, den såkaldte periodisering.

Som BT tidligere har beskrevet, så kendte Bettina Jensen og Christine Thorsen hinanden ganske godt, da hun uden konkurrence fra andre kandidater blev hyret af Bettina Jensen til konsulentassistance i Rigspolitiet i 2011.

Det skete umiddelbart efter, at Bettina Jensen skiftede fra DR og til Rigspolitiet samme år.

I DR var de i en årrække i chefgruppe sammen indtil Christine Thorsen i september 2007 valgte at blive selvstændig konsulent.

Efterfølgende hyrede Bettina Jensen - som på det tidspunkt var indkøbsdirektør i DR - Christine Thorsen til konsulentassistance til en månedlig hyre på 120.000 kroner uden, at de indgik en kontrakt. Det skete først tre måneder senere.

Fra oktober 2007 til og med 2010 fik Christine Thorsen udbetalt 4,4 millioner kroner i DR.

Forholdet mellem de to konsulenter er så tæt, at Bettina Jensen i 2013 og 2014 udbetalte mere end fire millioner kroner til Christine Thorsen uden, at der blev skrevet én eneste kontrakt. I stedet lavede de bare mundtlige aftaler.

Parløbet har været en godt forretning for Christine Thorsen. Tager man honorarerne fra DR og lægger dem sammen med indtjeningen i Rigspolitiet, så har hun samlet tjent 19,6 millioner kroner, viser BT’s beregninger.

Bettina Jensen blev fyret i Rigspolitiet i februar måned i år, og lige over en måned senere ramte samme skæbne altså Christine Thorsen.

BT har spurgt økonomidirektør Thomas Østrup om opsigelsen af Christine Thorsen hænger sammen med afskedigelsen af Bettina Jensen i februar måned og de mange møgsager, BT har beskrevet.

Dertil siger han:

»Du kan sige, at det I har skrevet er også, at hun har været her rigtigt lang tid, og det giver ikke mening for en organisation som vores, at have konsulenter som Christine Thorsen permanent,« siger Thomas Østrup.

Så hun har været for dyr?

»På længere sigt er det både billigere og bedre for organisationen, man beholder sine kompetencer 'in house',« siger Thomas Østrup.

Det er ikke lykkedes BT at få en kommentar fra Christine Thorsen.