Ferskvandsulk i fremgang i Skjern Å

Fremgang for den sjældne ferskvandsulk, der ellers har været truet i mange år.

Den finnestribede ferskvandsulk er igen i fremgang i Skjern Å og tilløbende åer og bække, som den har som eneste, naturlige levested i Danmark.

Her i efteråret har biologerne fundet den lille bundfisk på en femtedel af de strækninger i hele Skjern Å systemet - både åer og småbække - som de har undersøgt i forhold til lignende stikprøver i både 1999 og 1991. Dengang traf biologerne kun ferskvandsulken på en tiendedel af de prøvefiskede strækninger.

- Nu står der nogle steder mindst én ferskvandulk per to meter vandløb, skønner fiskeplejekonsulent ved Danmarks Fiskeriundersøgelser under DTU, Finn Sivebæk.

Fremgangen skyldes sikkert, at der siden er fjernet en del opstemninger af åen, især ved dambrug. De har forhindret den bundlevende art, der ynder stenet bund, i at bevæge sig frit op og ned af vandløbssystemet, siger fiskeplejekonsulenten.

/ritzau/