Fergo: Send højmessen til serviceeftersyn

Hvis søndagens traditionelle højmesse får et tiltrængt serviceeftersyn, så den fremstår mere moderne, kan den være med til at gøre det mere interessant at gå i kirke. Sådan lyder meldingen fra sognepræst og tidligere kirkeminister Tove Fergo.

Sognepræst Tove Fergos sætterætter spørgsmålstegn ved vigtigheden af de mange indforståede og indstuderede ritualer og traditioner i højmessen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Malte Kristiansen

Menigheden skal synge med på tidens toner i stedet for Brorsons salmer, præsten skal ned fra prædikestolen, og det skal være slut med det rituelle og indstuderede rejsen sig op og sætten sig ned til søndagsgudstjenesten i Folkekirken.

Sådan lyder nogle af forslagene fra sognepræst og tidligere kirkeminister for Venstre Tove Fergo, der efterlyser en slags revolution af den tradtionsrige højmesse, som typisk bliver afviklet om søndagen - på Herrens dag - i sognekirkerne.

En mere moderne højmesse kan efter Tove Fergos mening være med til at lokke flere danskere i kirke om søndagen og dermed forhindre, at det bliver nødvendigt at lukke kirker, fordi der ikke er tilstrækkeligt med kirkegængere.

Som omtalt forleden i Berlingske står bl.a. Københavns Stift over for at skulle lukke en række kirker, lige som der sidste år var hele 108 tilfælde af messefald - altså ingen kirkegængere til søndagsgudstjeneste - i Lolland-Falsters Stift.

»Højmessen er antikveret,« som Tove Fergo udtrykker det.

Fradråder konfirmander at møde op

Så antikveret at hun fraråder dette års 75 konfirmander i Simon Peters Kirke på Amager at komme til søndagsgudstjeneste.

»Formålet med konfirmandundervisningen er som udgangspunkt, at konfirmanderne skal lære den danske højmesse at kende,« siger hun.

Men selv om så mange som 80 procent af en årgang bliver konfirmeret og dermed stifter bekendtskab med højmessen, ender langt de fleste af dem med ikke at blive kirkegængere.

»Jeg tror, vi skræmmer dem. De sidder som 13-årige i kirken og tænker, at det her er så møgkedeligt, at når vi har betalt prisen, er kommet her otte gange og er blevet konfirmeret, så kommer vi først igen, når vi er tvunget til det,« siger Tove Fergo:

»Jeg siger til dem, de ikke skal komme til de almindelige gudstjenester. Kun hvis de har den åndelige modenhed til det. Men de skal komme til dem, jeg inviterer dem til.«

Liturgien gør gudstjenesten stiv

Et af højmessens problemer er dens rituelle forskrifter, den såkaldte liturgi.

»Den forudsætter, at man ved, hvordan man opfører sig. At man rejser sig, når der læses fra Biblen, og at man står op, når velsignelsen lyses,« forklarer hun:

»Det er er uværdigt mummespil. Hvorfor skal man sætte folk i den situation, når man nu gerne vil nå dem med det, man siger?«

På samme måde spørger hun, om det bør være slut med såvel indgangs- som udgangsbøn sagt af en kordegn. Det samme gælder den sungne trosbekendelse.

»Vores højmesse er meget bundet i liturgien, og den gør gudstjenesten stiv i det,« mener hun:

»Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem måden, vi holder gudstjenste og det, vi forkynder.«

Musikken trænger ifølge Tove Fergo også til et tidssvarende touch.

»Med mindre de er til klassisk musik, så er kirkemusik meget langt fra almindelige menneskers musikforståelse,« siger hun.

Tove Fergo er derfor fortaler for mere rytmisk musik og dermed også flere brugsmusikere end konservatorieuddannede organister.

»Det behøver ikke nødvendigvis være kristen musik. Men den skal selvfølgelig ikke være antikristen,« siger hun.

Så det kunne være »Smilende Susie«?

»Ja, hvis sangen siger noget om den pågældende søndagsprædikens tekst,« mener hun:

»Det kunne også være »Solen er så rød mor« eller »Marken er mejet.«

Eller et pophit fra radioen?

»Ja,« siger Tove Fergo, der i 39 år har været præst i kirken på Amager:

»Præsterne kan godt finde ud af at vælge den relevante musik.«

Biskop klar til at diskutere formen

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, vil ikke gå så langt som til at advare konfirmander mod højmessen. »Den skal de,« som han udtrykker det, »have lov at stifte bekendtskab med.«

Han er dog enig i, at »den protestantiske kirke altid skal diskutere sine former« og dermed også højmessen. Han er derfor fortaler for, at der bliver oprettet såvel et permanent liturgiudvalg som et permanent salmeudvalg, der bl.a. kan udarbejde nye bønner og »sørge for at holde kirkemusikken i gang«.

»Der foregår allerede mange eksperimenter i Folkekirken med natgudstjenster, temagudstjenester og den slags,« siger Peter Skov-Jakobsen og forklarer, at store forandringer i højmessens liturgi i en af kirkerne i Københavns Stift vil kræve hans tilladelse.

Biskoppen fremhæver, at færre sognekirker i København vil medføre, at der i de resterende kirker vil være mulighed for at tilbyde flere former for gudstjenester.

»Nogle af dem vil være nemmere at gå til end højmessen,« siger han.

Læs også: Er den kristne kirke en joke?