Faste læger skal styrke hjælp til ældre på plejehjem

De praktiserende læger og sundhedsmyndighederne ventes mandag at præsentere en aftale om en ordning med fast tilknyttede læger på plejehjemmene. En klar gevinst for beboerne, vurderer Ældre Sagen.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Tusindvis af skrøbelige ældre vil få en langt bedre lægehjælp, end mange af dem får i dag. De vil kunne slippe for et stort antal strabadserende og unødige indlæggelser, og det vil også bidrage til, at hospitalerne kan få reduceret deres problemer med overbelægning.

Det er rene win-win-perspektiver, der tegner sig, når der i dag – efter lang tids tilløb – ventes indgået en aftale om at implementere en ordning med faste læger for de ældre på landets plejehjem.

Bag aftalen står Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og de praktiserende lægers organisation (PLO), og sundhedsminister Sophie Løhde (V) er overbevist om, at aftalen bliver en gevinst.

»Den kommer til at gøre en positiv forskel for både beboerne, der gerne skal opleve, at de får en endnu bedre pleje og behandling i det daglige, og for medarbejderne, som blandt andet vil kunne få sundhedsfaglig rådgivning af lægerne, eksempelvis om medicinhåndtering,« siger hun.

Konkret indebærer aftalen, at beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret. Ordningen bliver frivillig, så man som ældre også kan vælge at fortsætte med den læge, man har haft, før man flyttede på plejehjem.

Det ligger også i ordningen, at der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fast tilknyttede læge om at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til medarbejderne på centret.

Aftalen kommer, efter at der længe har været kritik af sundhedshjælpen til de ældre på plejehjemmene og den hidtidige praksis, hvor beboerne enten fortsætter med at have den praktiserende læge, de havde, før de kom på plejehjem, eller bliver tilknyttet en anden læge i lokalområdet, hvis de er tilflyttere.

Vanskeligt at få læger ud på sygebesøg

Det har betydet, at der er tilknyttet et hav af forskellige læger til beboere på det enkelte plejehjem, hvilket har vist sig at være svært at håndtere i hverdagen.

I flere år har personale på plejehjem blandt andet i hovedstadsområdet klaget over, at de må bruge en masse tid på at prøve at komme igennem til de forskellige læger, og at nogle af beboernes læger er meget svære at få ud på sygebesøg.

I stedet har personalet ofte valgt at gøre brug af vagtlæger eller ringe efter en ambulance, hvilket har resulteret i et stort antal ofte unødvendige indlæggelser, som også har medvirket til at skabe de store problemer med massiv overbelægning på mange medicinske afdelinger.

I Ældre Sagen, der har været blandt kritikerne, er der stor tilfredshed med aftalen.

»Det bliver helt klart en gevinst. Det vil gøre det muligt at forebygge indlæggelser, hvis der tidligere kan gribes ind mod for eksempel en lungebetændelse. Medicinhåndteringen og kommunikationen mellem plejepersonale og læge vil også blive bedre,« siger konsulent Anna Wilroth.

Der er afsat 100 millioner kroner til ordningen, der bliver landsdækkende og indføres gradvist over en fireårig periode. Den kommer også, efter at et forsøgsprojekt for nogle år siden med faste læger på en række plejehjem gav gode resultater og reducerede antallet af forebyggende indlæggelser samt genindlæggelser og korttidsindlæggelser i betydeligt omfang. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt det vil være muligt at få tilstrækkeligt mange praktiserende læger til at medvirke i ordningen, når den centrale aftale nu skal følges op af lokale aftaler ude i de enkelte regioner og kommuner.

»Nogle steder i landet er lægerne meget pressede, men jeg har en forhåbning og forventning om, at man vil se på denne opgave med åbent og positivt sind. I bund og grund er det en god tanke at knytte tættere bånd og få en bedre koordinering mellem personale, læger og borgere på plejehjemmene, som i tiltagende grad har brug for lægehjælp og -rådgivning,« siger formand for PLO Christian Freitag.