Familien siger oftere ja til organdonation

Antallet af organdonorer var det højeste sidste år siden 1990. Det skyldes blandt andet en massiv stigning i antallet af pårørende, der siger ja til organdonation.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere

Der er desværre ikke mere, vi kan gøre« efterfulgt af spørgsmålet »er der mulighed for organdonation?« er noget af det vanskeligste at sige for landets sundhedspersonale, for det er både følsomt, etisk og livsvigtigt.

Derfor har der de seneste år været fokus på at undervise læger og sygeplejersker i netop den situation. De har trænet med skuespillere og krisepsykologer, og det har skabt vigtige resultater, fortæller udviklingssygeplejerske i Dansk Center for Organdonation Lone Bøgh.

I 2014 svarede hver tredje familie nej til spørgsmålet om, hvorvidt deres afdøde pårørendes lunger, nyrer, lever og hjerte måtte fjernes og benyttes til transplantation til de over 400 danskere, der står på venteliste til et nyt organ.

Sidste år var afslagsprocenten kommet ned på hver femte. Det svarer til en fremgangsprocent på ti procentpoint på et år – givetvis på grund af det øgede fokus på den svære samtale med de pårørende.

Og det giver god mening at fokusere på de pårørende, hvis donorraten skal op. I tre ud af fire tilfælde er det nemlig den efterladte familie, der ender med at træffe beslutningen, fordi den afdøde ikke selv har taget stilling til donorspørgsmålet.

»Gennem årene er vi blevet bedre til at tage hånd om de pårørende. Det er også med til at sprede budskabet om, at man godt kan få en fin afsked, selv om man er organdonor,« siger Lone Bøgh.

I 2014 blev der igangsat en national handlingsplan for organdonation, hvor seks initiativer er rettet imod organdonorernes pårørende. Ud over samtalen og forløbet på sygehuset er der sat fokus på indsatsen for de pårørende, efter at de er kommet hjem. Blandt andet har de pårørende fået mulighed for at få oplyst alder, køn og landsdel på dem, som har modtaget organer fra deres kære, og om transplantationen har været vellykket.

Det har tidligere været muligt på udvalgte hospitaler, men i løbet af de kommende måneder skal praksissen indføres på alle landets 40 intensivafdelinger.

Derudover er der blevet udarbejdet informationsmateriale, som bl.a. handler om børn, og i slutningen af september blev den første »pårørende-dag« afholdt. Her fik de efterladte en officiel tak for deres beslutning.