Familieansættelser er udbredt i København

Pædagoger og forældre i København melder om en række eksempler på, at institutionsledere i København ansætter deres egen familie. Borgmester Anne Vang (S) bestiller redegørelse, der skal kulegrave området.

Louise Kofler følte sig stærkt provokeret, af at en uengageret ansat på datterens institution var søn af institutionslederen. Fold sammen
Læs mere

Når Louise Kofler hentede sine to piger i deres børnehave i Valby, undrede hun sig nogle gange over den ene af de mandlige medhjælpere på stedet. I stedet for at være sammen med børnene, sad han ofte med hovedet bøjet over sin mobiltelefon og spillede spil eller SMS'ede.

Han virkede ret uengageret, mente Louise Kofler. Hun følte sig derfor provokeret, da hun fandt ud af, at medhjælperen var søn af institutionslederen på stedet. Lederens mand var også ansat i institutionen som administrativ medarbejder.

»Sønnen virkede slet ikke motiveret for at være der, men mere som en der ventede på, at han skulle hjem. Og det blev accepteret, fordi han var i familie med ledelsen. Der var en total mangel på engagement i institutionen, og det var vi selvfølgelig ikke tilfredse med,« siger Louise Kofler.

Hendes opfattelse af ansættelsesforholdene deles af et andet forældrepar i institutionen, som Berlingske har talt med.

I efteråret 2011 ringede Louise Koflers mand til Københavns Kommune og klagede over forholdene i institutionen, der er privat, men under tilsyn af Københavns Kommune. Hun fortalte bl.a. om de familiære ansættelsesforhold. Senere – efter også at have klaget på skrift – valgte familien Kofler at flytte deres piger til en anden institution.

Institutionslederen bekræfter over for Berlingske, at hendes mand blev ansat som administrativ medarbejder for at frigøre flere pædagogtimer, uden at stillingen blev slået op – men at bestyrelsen har godkendt ansættelsen. Institutionslederens søn har ikke været ansat men har nogle gange været der for at lege med børnene, siger hun.

Det er tilsyneladende et udbredt fænomen, at institutionsledere i københavnske institutioner ansætter deres ægtefæller, børn eller anden familie. Mandag fortalte Berlingske om en kommunal børnehave i Valby, hvor to institutionsledere ansatte deres børn som pædagogmedhjælpere, uden at stillingerne var blevet slået op på forhånd. I løbet af i går blev Berlingske kontaktet af flere forældre og pædagoger, som fortæller om en række andre eksempler på familieansættelser af ægtefæller og børn i institutioner over hele København. Om stillingerne blev slået op på forhånd, har Berlingske ikke kunnet få be- eller afkræftet. Men det står fast, at nogle forældre og dele af personalet i de berørte institutioner har undret sig eller været direkte imod, at institutionsledere har ansat deres familie.

Går ud over børnene

De københavnske pædagogers fagforening, LFS, sendte i går en række eksempler på problematiske familieansættelser ind til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Næstformand Jan Hoby opfordrer kraftigt kommunen til at kulegrave området:

»Du kan ikke bedrive ledelse med tætte familiemæssige relationer. Du skaber et parallelt arbejdsmarked, hvor dem med familiemæssige bånd kommer foran i jobkøen, og hvor man dermed ikke får job på faglige og saglige kvalifikationer. Det går ud over børnene og de andre ansatte, heriblandt vores medlemmer. Der er brug for, at man på alle niveauer i den kommunale forvaltning strammer op,« siger Jan Hoby.

De Konservative og Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus kræver, at nepotisme-sagerne tages op i Børne- og Ungeudvalget. ---- »Dansk Folkeparti vil på næste møde i Borgerrepræsentationen rejse en debat om Børne- og Ungdomsforvaltningens manglende kontrol og indsigt i, at institutionsledere har misbrugt deres job ved at ansætte mange familiemedlemmer uden forudgående stillingsopslag,« siger Finn Rudaizky (DF).

Borgmester tager afstand

Den ansvarlige borgmester, Anne Vang (S), vil nu have området kulegravet og har bestilt en redegørelse om problemets omfang:

»Jeg tager selvfølgelig meget skarpt afstand fra enhver form for embedsmisbrug, og det er der tale om, hvis man misbruger sin stilling til at begunstige familiemedlemmer. Der er ikke noget til hinder for, at et ægtepar kan være ansat på samme institution, og af og til møder folk jo deres ægtefæller på arbejdet. Men det, som ikke må forekomme, er, at ledelsen ansætter sine kærester, ægtefæller eller børn. Det tager jeg selvfølgelig afstand fra, og det er rigtig vigtigt, at alle lederne i vores forvaltning kender reglerne, og derfor er vi lige nu ved at få indskærpet over for vores ledere, hvordan forvaltningsloven er,« siger Anne Vang.

Den institution, Louise Kofler havde sine piger i, er en privat institution. Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser, at den ikke kan blande sig i personaleforholdene i private institutioner. Men samtidig at denne type institutioner, som Københavns Kommune driver tilsyn med, også vil få indskærpet reglerne for ansættelser og blive mindet om forvaltningslovens regler om, at man ikke må ansætte familie.