Fakta: Det siger rygeloven

Rygeloven indebærer kort sagt, at det ikke længere er tilladt at ryge indendørs i det offentlige rum, medmindre det foregår i kontorer og værksteder, hvor der kun arbejder en person ad gangen, eller i særlige rygerum eller -kabiner.

Ved et rygerum forstås et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke være gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, som anvendes af andre. En rygekabine er en fritstående enhed med udluftnings- eller ventilationssystem.

Man ønsker ikke at kriminalisere rygerne, derfor kan den, der ryger de forbudte steder, bortvises, men ikke pålægges bøder. Det kan derimod restauratører, der ikke overholder loven. De vejledende bøder er 2.000 kr. første gang, 5.000 kr. anden gang og 10.000 kr. tredje gang. Arbejdsgivere, der overtræder loven, kan forvente en bøde på 20.000 kr.

Formålet med loven er at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forhindre, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Loven gælder på offentlige og private arbejdspladser, institutioner og skoler for børn og unge og øvrige uddannelsesinstitutioner samt indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, kollektive transportmidler og taxaer samt serveringssteder.

På døgninstitutioner, opholdssteder, kostskoler, efterskoler og lignende, der fortrinsvis har optaget unge i 15-16 års alderen og derover, og som også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at de må ryge i rygerum og på deres egne værelser.

Sygehuse og lignende institutioner kan i ganske særlige tilfælde tillade patienter og pårørende at ryge.

På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i hans eller hendes private rum. Det kan pålægges beboere ikke at ryge i de private rum, personalet opholder sig der.

I private hjem, hvor man får hjemmehjælp eller lignende, kan det pålægges beboerne ikke at ryge, mens hjælperen er i hjemmet.

I den kommunale dagpleje og lignende er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet.

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på serveringssteder medmindre, der er rygerum eller -kabiner. Der må ikke serveres eller medbringes mad eller drikkevarer i rygerum eller rygekabiner på serveringssteder. Det enkelte serveringssted kan dog tillade, at gæsterne selv medbringer drikkevarer i rygerum og rygekabiner. Det kan besluttes, at rygning er tilladt indendørs på små værtshuse og udskænkningssteder, der har alkoholbevilling, hvor der ikke serveres egentlig mad, hvor serveringsarealet er under 40 m2, og hvor der er borde og stole på serveringsarealet.