FAKTA: Det siger dansk lov om aktiv dødshjælp

Forfatter Troels Kløvedal har ændret holdning til aktiv dødshjælp, efter han selv er blevet alvorligt syg.

Søfareren og forfatteren Troels Kløvedal er alvorligt syg og afslører i en ny bog, at han ikke har lang tid tilbage at leve i. (arkivfoto) Scanpix/Bo Amstrup Fold sammen
Læs mere

Søfarer og forfatter Troels Kløvedal har ændret holdning til aktiv dødshjælp, efter at han er blevet alvorligt syg og ikke har lang tid tilbage at leve i, skriver BT.

Tidligere har forfatteren været tilhænger af den nuværende lovgivning på området, men i en ny bog, hvor Troels Kløvedal afslører, at han er alvorligt syg, slår han fast, at man skal have ret til at dø, når man vil.

Det er både lungesygdommen bronkiektasi, men især den aggressive sclerosesygdom ALS, der har ramt Kløvedal hårdt.

Her kan du blive klogere på dansk lovgivning om aktiv dødshjælp.

* Ved aktiv dødshjælp er det lægen, der efter patientens ønske tager vedkommendes liv. Det sker typisk ved en medicinsk indsprøjtning.

* Aktiv dødshjælp er forbudt i Danmark. Det er strafbart efter Straffelovens § 239, der siger, at "den som dræber en anden efter den andens ønske, straffes med fængsel indtil tre år".

* Ved assisteret selvmord er det patienten selv, der tager sit eget liv. Men vedkommende får hjælp til det. Det kunne eksempelvis være ved, at en læge udskriver dødbringende medicin.

* Assisteret selvmord er ulovligt i Danmark ifølge Straffelovens §240. Det kan straffes med bøde eller fængsel indtil tre år.

* Men nogle af de handlinger, der undertiden går under betegnelsen "passiv dødshjælp", er derimod tilladte. Ifølge lov om patienters retsstilling har en uundgåeligt døende patient ret til at fravælge en behandling, der kun vil kunne udskyde døden.

* Efter samme lov kan en patient modtage nødvendige smertestillende midler, selv om de fremskynder dødstidspunktet.

* En læge eller en anden sundhedsperson kan desuden undlade at påbegynde eller fortsætte en livsforlængende behandling af uundgåeligt døende patienter, der ikke længere er i stand til at bruge deres selvbestemmelsesret.

Kilde: etik.dk